Texty písní Emperor Scattered Ashes - A Decade Of Emperial Wrath Wrath of the Tyrant

Wrath of the Tyrant

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[3:56]

The wolves bark with wind in summertime.
As the moon passes the shadows. It was a grim tale.
The wolves pry the limbs from the conquered ones.

Carnage consumes the emptiness.
Wait till my spirits come forth.
Violate all his chosen ones.
Drink the fires of death.

Carrying the deaths of his fallen warriors
deep inside of him, in his eyes.
Walk upon this Earth tonight,
carrying the staff of cold souls.

Appear the sign of evil will.

They appear, Death and Destruction,
to a time (when) the angel cries.
Open your eyes again now, he is here.
He is the master of fear.

He is the wind, He is the storm.
He is the woods, He is the roots.
Nobody will escape the wrath of the Tyrant.
Forever the Beast shall wander the Earth.
[3:56]

Za letního větru štěkají vlci.
Zatímco měsíc míjí stíny. Byl to ponurý příběh.
Vlci slídí po rozervaných kusech přemožených.

Masakr stravuje prázdnotu
Čekají, dokud mí duchové nepostoupí vpřed.
Zhanobí všechny jeho vyvolené.
Pijí oheň smrti.

Nosí mrtvoly jeho padlých válečníků
Hluboko uvnitř něj, v jeho očích
Kráčejí dnes v noci po této Zemi,
Nesou cáry chladných duší.

Zjeví se znamení zlé vůle.

Oni se objeví, Smrt a Destrukce
V době (kdy) anděl pláče.
Nyní znovu otevři oči, on je zde.
On je pánem strachu.

On je vítr, on je bouře
On je lesy, on je kořeny
Nikdo neunikne hněvu Tyrana
Bestie se bude navždy potulovat Zemí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy