Texty písní Enrique Iglesias Enrique Alabao

Alabao

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Alabao

Enrique IglesiasWhen I'm with you a chain reaction
Like a rush of satisfaction
Suddenly coming over me

Your eyes telling me that you hold the key
The key to unlock my fantasies
Baby this is where I want to be

My heart is beating so hard it's frightening
Feels like I"m hit by lightening
Every time I wathc you move

You're so in tune with your body
And I can see that no one else will do
Cause I'm so into you

Alabao, you got the touch
Alabao, you got the motion
Alabao, just can't hold back any more
Alabao, you lift me up
Alabao, you knock me down
Alabao, you're the one that I adore

You can take care of my affliction
Satisfy my addiction
You know what you have to do
When your body wants my affliction
You take me in a new direction
One where there's only you and me

ANd then we reise to the moment
And I can feel your love all around me
Now it's time to give it all

Alabao, you got the touch
Alabao, you got the motion
Alabao, just can't hold back any more
Alabao, you lift me up
Alabao, you knock me down
Alabao, you're the one that I adore

Just one look in your eyes and I'm in
Když jsem se s vámi o řetězovou reakci
Jako Rush spokojenosti
Náhle se nade mnou přichází

Vaše oči se mi říct, že držíte klávesu
Klíč k odemčení mé fantazie
Dítě to je místo, kde chci být

Mé srdce bije tak prudce, to je strašné
Cítí se jako I "m zasažen bleskem
Pokaždé, když se pohybujete wathc

Jsi tak v melodii se svým tělem
A vidím, že nikdo jiný se do
Protože jsem tak do vás

Alabao, máš na dotek
Alabao, máš pohybu
Alabao, stačí se držet zpět další
Alabao, vy Lift Me Up
Alabao, složíš mě
Alabao, ty jsi ten, který miluji

Můžete si vzít péči o mé trápení
Uspokojení mé závislosti
Víte, co musíte udělat
Když vaše tělo chce moje trápení
Ty mě v novém směru
Jeden tam, kde to jen ty a já

A pak jsme Reise až do okamžiku
A já cítím lásku všude kolem mě
Nyní je na čase, aby to všechno

Alabao, máš na dotek
Alabao, máš pohybu
Alabao, stačí se držet zpět další
Alabao, vy Lift Me Up
Alabao, složíš mě
Alabao, ty jsi ten, který miluji

Interpret

  • Interpret Enrique Iglesias Enrique Iglesias patří k nejúspěšnějším popovým zpěvákům současnosti a je nejprodávanějším z jihoamerického a iberského světa. Šel ve šlépějích otce

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy