Texty písní Ensiferum From Afar The Longest Journey

The Longest Journey

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Could my ruin have come,
My day of trouble have arrived,
in these tuonele cabins
these abodes of the dead land? - Kalevala

Far beyon the dark stream pagan souls will
roam those cold lands wild and free.
wait for the sign; a blood red sky.
Then beyond the dark stream we will ride.

The path of mortals,
so narrow and brutal.
only bravest of them all
will find true valours

Decaying souls of men,
who trust in false omens,
will drown in the stream
with their untrue beliefs.

Hees been drifting
for so long,
searching for the land.
Where heroes roam.

In the horizon,
The last ray of light,
a breeze from the other side,
before he dies.

Dividing walls of stone,
Eternal heathen Throne,
Beneath the cold starlight.
Revealed for the purest sight.

Through constant affliction
towards alleviations,
When a searing star is near.
Carry on, you're almost here

Far beyond the dark stream we'll meet again.
across the wilderness and we will be home.
Gather your strength, dont be afraid.
Far beyond the dark stream, we'll meet again.

The longest journey of them all,
has to be made all alone
a flame in the skyline reaching the stars
guiding the seeker through the night!
Má troska mohla přijít,,
Mé dny problémů dorazily
V těchto kobkách Tuonela
Tyto příbytky mrtvých? - Kalevala

Daleko za proudem tmy budou pohanské duše
Potulovat se ve studené svobodné a divoké zemi
čekat ne znamení: krvavě rudé oblohy
pak budem jezdit za tmy proudem.

Cesta smrtelníků,
tak úzká a krutá,
pouze nejodvážnejší z nich
budou hledat pravou odvahu.

Rozpadající se duše mužů,
kdo důvěřuje v klamné znamení,
budeme se topit v proudu
při jejich falešné víře.

On byl unášen
tak dlouho,
hledal zemi.
Kde se toulali hrdinové.

Na obzoru,
poslední paprsek světla,
vánek z druhé strany,
před tím než zemře.

Dělící se zdi z kamene,
věčný pohanský trůn,
pod studeným svitem hvězd.
Poznejte jejich nejčistší pohled.

Díky nustálému utrpení
k úlevě,
shoření hvězd se blíží.
Pokračujte, jste tu skoro.

Daleko za temným proudem se setkáme znovu.
Přes poušť a budeme doma.
Shromaždujeme se v pevnosti, neboj se.
Daleko za temným proudem se setkáme znovu.

Nejdelší cesta pro všchny,
musel jít sám,
Plamen na obzoru dosáhne hvězd
řídí hledající v noci.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy