Texty písní Ensiferum Iron Into Battle

Into Battle

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We left our homes behind, now we're following the wolves' trail
Through the deepest forests, beneath the stars we ride
I can see the moon glowing red like the blood of warriors
There's a prophecy, that tonight many men will die
The fire will burn forever in our passionate hearts
Our destinies are calling us now
We are ready to take their lives

Into battle we ride with Gods by our side
We are strong and not afraid to die
We have an urge to kill and our lust for blood has to be fulfilled
WE'LL FIGHT TILL THE END! And send our enemies straight to Hell!

Prominent leaders, cast your swords in the wind as a sign of war
Men, prepare for death, 'cause we might never return

Blood will spill and heads will fall
As the swords sparkle, lights the night
The ground rumbles as we attack
In the throes of rage, we will fight
The lightning's flash, the thunder's roar
Will petrify the weak
We'll show no mercy, we'll kill them all!
We are sworn in the name of steel

Into battle we ride with Gods by our side
We are strong and not afraid to die
We have an urge to kill and our lust for blood has to be fulfilled
WE'LL FIGHT TILL THE END! And send our enemies straight to Hell!
Naše domovy jsme nechali za sebou
Teď následujeme vlčí stezku
Skrze nejhlubší lesy jedeme pod hvězdami
Vidím měsíc zářící rudě jako krev válečníků
Proroctví praví, že dnes v noci zemře mnoho mužů
Oheň bude hořet navěky v našich horlivých srdcích
Naše osudy nás právě volají
Jsme připraveni vzít jejich životy

Do boje jedeme s bohy po boku
Jsme silní a nebojíme se zemřít
Máme nutkání zabíjet a naše touha po krvi bude brzy naplněna
Budeme bojovat až do konce! A pošleme své nepřátele přímo do pekla!

Velitelé, pozvedněte své meče do větru jako znamení války
Muži připravte se na smrt, protože se už možná nikdy nevrátíme

Krev se bude rozlévat a hlavy padat
Jak se meče třpytí, prosvětlují noc
Země se chvěje jak útočíme
V agónii vzteku budeme bojovat
V záblescích blesků a řevu hromů
Ti slabí ustrnou
Nebudeme mít slitování zabijeme je všechny
Jsme zapřisáhlí ve jménu oceli

Do boje jedeme s bohy po boku
Jsme silní a nebojíme se zemřít
Máme nutkání zabíjet a naše touha po krvi bude brzy naplněna
Budeme bojovat až do konce! A pošleme své nepřátele přímo do pekla!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy