Texty písní Enslaved Below The Lights Queen Of Night

Queen Of Night

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Music: Ivar Peersen - Lyrics: Ivar Peersen]

Across the scorched fields of fathers land
In each step an abyss is built
Through misty dreams he touched her hand
The boar is dead

Its blood is spilt

He set his foot on the slopes of far away
They'd been asleep when his sun roared
He walked through night, walked through day

Landless mourning lord

"Why should we let you by?"

The road is blocked by men of three

"If you need ask, you already know"

They said to let him pass, to leave him be

At the shores of sorrow
How far he'd come (to see her eyes)
(After) Moons and more moons
He'd be there tomorrow

"And I would travel across the water
To where she lies"

On the sea of solitude he rows
The winds howl her name, he has no fears

Tired and smiling he falls, downwards he goes
There she is, waiting after all these years
[Music: Ivar Peersen - Lyrics: Ivar Peersen]

Skrze spálené pole otcovy země
V každém kroku propast se staví
Skze mlhavé sny dotýká se její ruky
Samec zemřel

Jeho krev je prolita

Položil své nohy na stráně daleké
Spaly, když jeho slunce zuřilo
Kráčel nocí, kráčel dnem

Bezbřehý truchlící pán

"Proč jsme tě nechali jít?"

Cesta je zatarasena třemi muži

"Pokud se chceš ptát, už víš na co?"

Pověděli, že ho nechají jít

U břehů smutku
Jak daleko zajde (aby spatřil její oči)
(Poté) Měsíc a více měsíců
Budou zítřejškem

"A budeš cestovat skrze vodu
Kde žije"

V moři smutku povykuje
Vítr vyje její jméno, nemá strach

Znavený a usmívající se padá, dolů jde
Tady je, čekající po všech těch letech
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy