Texty písní Enslaved Ruun Fusion Of Sense And Earth

Fusion Of Sense And Earth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cosmos trembled
When it came to be
Fusion of sense and earth

In awe they looked
Those who feared the dark
At the enemy of hate

All menaces vanished
Conquered by will to live
Marched towards the shores

A war against the abnormal
The obstacles of peace
Victory for the light

"Wisdom and Chaos must unite
The Storm Will Linger On"

When fighting blindfolded
Every beast was possible to slay
No fortress guarded

When the serpents
Spat at the surface of the earth
It howled and laughed

Armoured with good will
Certain of victory
It fell to the ground

"Wisdom and Chaos must unite
The Storm Will Linger On"
Vesmír se chvěl
Když se stal
Směsí smyslu a země

Ve strachu pohlížejí
Ti, jenž bojí se tmy
Na nepřátele s nenávistí

Všechny hrozby zahnány
Přemoženy vůli k životu
Pochodující proti břehům

Válka proti nezvyklostem
Překážka v míru
Vítězství pro světlo

"Moudrost a Chaos se musí spojit
Bouře Bude Trvat"

Během zaslepeného boje
Každé zvíře by bylo schopno zabít
Žádná chráněná pevnost

Když pokušitelé
Zavalí povrch země
Vyje a směje se

Ozbrojen dobrou vůlí
Jistým vítězstvím
Padá na zem

"Moudrost a Chaos se musí spojit
Bouře Bude Trvat"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy