Texty písní Enya A Day Without Rain Pilgrim

Pilgrim

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Pilgrim, how you journey
On the road you chose
To find out why the winds die
And where the stories go.

All days come from one day
That much you must know,
You cannot change what's over
But only where you go.

One way leads to diamonds,
One way leads to gold,
Another leads you only
To everything you're told.

In your heart you wonder
Which of these is true;
The road that leads to nowhere,
The road that leads to you.

Will you find the answer
In all you say and do?
Will you find the answer
In you?

Each heart is a pilgrim,
Each one wants to know
The reason why the winds die
And where the stories go.

Pilgrim, in your journey
You may travel far,
For pilgrim it's a long way
To find out who you are...

Pilgrim, it's a long way
To find out who you are...

Pilgrim, it's a long way
To find out who you are...
Poutníku, jak cestuješ,
na cestě, kterou sis vybral
abys zjistil, proč větry umírají
a kam příběhy odcházejí.

Všechny dny pocházejí z jednoho,
tolik musíš vědět,
nemůžeš změnit, co skončilo,
ale pouze to, kam půjdeš.

Jedna cesta vede k diamantům,
jedna cesta vede ke zlatu,
jiná tě vede pouze
ke všemu, co jsi řekl.

Ve tvém srdci se podivíš,
co z toho je pravda,
ta cesta, která nikam nevede,
ta cesta vede k tobě.

Najdeš odpověď
ve všem, co jsi řekl a udělal?
Najdeš odpověď
v sobě?

Každé srdce je poutník,
každé chce vědět
ten důvod, proč větry umírají
a kam příběhy odcházejí.

Poutníku, na své cestě,
můžeš cestovat daleko,
pro poutníka to je dlouhá cesta,
abys zjistil, kdo jsi...

Pouť je dlouhá cesta za zjištěním
kdo jsi...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy