Texty písní Enya And winter came.. Dreams are more precious

Dreams are more precious

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Come! See! High above.
Come! See! High in the heavens
a new star shining bright;
out of the darkness comes a light.

Come! Hear midnight chimes.
Come! Hear bells that are ringing
and from some distant shore
sounds of a journey echo on.

This is the night,
they say,
everyone wants a dream.
This is the night,
they say,
nothing is as it seems.

Come! Sleep! Close your eyes.
Come! Sleep! Give me your sorrow
and I’ll keep watch for you
until the dawn is breaking through,
until the morning wakens you.

Come! Dream through the night.
Come! Dream, and then tomorrow
you’ll see your heart will know
dreams are more precious than gold.
Dreams are more precious than gold.
Dreams are more precious than gold.
Pojď! Podívej vysoko nahoru!
Pojď! Podívej! Vysoko na nebesích
jasně září nová hvězda;
ze tmy přichází světlo.

Pojď! Poslouchej půlnoční zvonkohry.
Pojď! Poslouchej zvony, které zvoní
a z nějakých vzdálených břehů
se odráží ozvěna pouti.

To je ta noc,
říkají,
každý chce sen.
To je ta noc,
říkají,
nic není, jak se zdá.

Pojď! Spi! Zavři oči.
Pojď! Spi! Odevzdej mi svůj žal
a já tě pohlídám
až se svítání proláme skrz,
až tě ráno vzbudí.

Pojď! Sni přes noc.
Pojď! Sni, a pak zítra
uvidíš, tvé srdce bude vědět:
Sny jsou drahocennější než zlato.
Sny jsou drahocennější než zlato.
Sny jsou drahocennější než zlato.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy