Texty písní Epica The Phantom Agony Façade Of Reality (The Embrace That Smothers ..

Façade Of Reality (The Embrace That Smothers ..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit

Macula aeternitatis
Numquam detergenda
Quisnam surget et deteget
Imaginem veritates ?

People created religious inventions
To give their lives a glimmer of hope
And to ease their fear of dying
And people created religious intentions
Only to feel superior and to have a license to kill

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

People created religious inventions
To give their lives a glimmer of hope
And to ease their fear of dying
And people created religious ascensions
To subject the others and to enslave, just to further enrich themselves

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

It doesn’t matter where we die
It doesn’t matter that you cry
We’ll take you with us

It doesn’t matter where we die
It doesn’t matter that you cry

A disgrace on the beyond

O servator, sempiterne
Te grati coluimus,
Odor atrox quo nons superfundis intolerabilis est

Deceive yourself by yielding
to soft words that cause no pain
Enrich yourself with different views
Learned without disdain

A disgrace on the beyond
That can never be undone
Who shall rise and unveil
The Façade of Reality?

Deceive yourself by yielding
to soft words that cause no pain
Enrich yourself with different views
Learned without disdain

Is there still room for new dents in old wrecks?
A disgrace on the beyond that can never be undone
Deceive yourself by yielding to soft words
Enrich yourself by making up your own mind

Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit
Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit
Moje krev už dále nebude sloužit pro vaše uhašení žízně

Špína z věčnosti
Nikdy nebude setřena
Kdo se pak pozvedne
a odhalí holou tvář pravdy?

Lidé stvořili náboženské výmysly,
aby svým životům dali špetku naděje,
a zmírnili strach ze smrti.
A lidé vymysleli náboženské záměry,
pro pocit nadřazenosti a oprávnění zabíjet.

Naše touha zemřít je silnější,
než celá tvá touha žít.
Už není možné utéct.
Jen pravá věrnost přežívá.

Lidé stvořili náboženské výmysly,
aby svým životům dali špetku naděje,
a zmírnili strach ze smrti.
A lidé vymysleli náboženské vzestupy,
Aby jiné podmanili a zotročili, jen pro své obohacení

Naše touha zemřít je silnější,
než celá tvá touha žít.
Už není možné utéct.
Jen pravá věrnost přežívá.

Naše touha zemřít je silnější,
než celá tvá touha žít.
Už není možné utéct.
Jen pravá věrnost přežívá.

Nezáleží, kde zemřeš.
Nezáleží, že pláčeš.
Vezmeme tě s sebou.

Nezáleží, kde zemřeš.
Nezáleží, že pláčeš.

Hanba na druhé straně.

O, spasiteli, na věky
Stali jsme se silnými pro tebe
Vůně krve, která nebyla přelita, je neschopná přetrvat

Oklamej se přetvářkou,
měkči slova, jenž nepůsobí bolest.
Obohať se různými pohledy.
Naučenými bez pohrdání.

Hanba na druhé straně.
Nemůže být odčiněna.
Kdo povstane a odhalí
" Pozlátko Reality ".

Oklamej se přetvářkou,
měkči slova, jenž nepůsobí bolest.
Obohať se různými pohledy.
Naučenými bez pohrdání.

Je ještě místo pro nový škrábanec na starém vraku?
Handa na druhé straně, jenž nemůže být odčiněna.
Dál se klamej přetvářkou, měkči slova.
Obohať se se stvořením, svého vlastního myšlení.

Moje krev už dále nebude sloužit pro vaše uhašení žízně
Moje krev už dále nebude sloužit pro vaše uhašení žízně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy