Texty písní Exilia NOBODY EXCLUDED Your Rain

Your Rain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lost inside, I will stand alone
What I really need is what I really want
Talking to my deep side
Talking to my heart
Everything's so easy
Melancholy day
Melancholy day

I'm calling your rain,
Rain for my heart
I'm calling your rain
Like the desert does
Take me away
Running through time
I'm calling your rain
I'm calling your rain

I've been right, maybe I've been wrong
Hiding all the mistakes, hiding what is gone
Talking to the black clouds
Talking to the sky
Everything's so easy
Melancholy day
Melancholy day

I'm calling your rain,
Rain for my heart
I'm calling your rain
Like the desert does
Take me away
Running through time
I'm calling your rain
I'm calling your rain
Rain

I wait for every drop
I'm calling your rain
I'm waiting for the storm
I'm calling your rain
I wait until it comes
I'm calling your rain
I'm waiting, I'm waiting
Melancholy rain
Melancholy rain
Melancholy rain
Rain

I'm calling your rain,
Rain for my heart
I'm calling your rain
Like the desert does
Take me away
Running through time
I'm calling your rain
I'm calling your rain
~rain~
Rain for my heart
I'm calling your rain
Like the desert does
Ztracená uvnitř, zůstanu sama
Co skutečně potřebuji, je to, co skutečně chci
Mluvím se svým nitrem
Mluvím se svým srdcem
Všechno je snadné
Melancholický den
Melancholický den

Volám tvůj déšť
Déšť pro mé srdce
Volám tvůj déšť
Jako poušť
Vezmi mě zpět
Běžící skrze čas
Volám tvůj déšť
Volám tvůj déšť

Mám být dobrá, možná mám být špatná
Skrývám všechny chyby, skrývám co je ztracené
Mluvím s černými mračny
Mluvím s nebem
Všechno je snadné
Melancholický den
Melancholický den

Volám tvůj déšť
Déšť pro mé srdce
Volám tvůj déšť
Jako poušť
Vezmi mě zpět
Běžící skrze čas
Volám tvůj déšť
Volám tvůj déšť
Déšť

Čekám na každou kapku
Volám tvůj déšť
Čekám na bouřku
Volám tvůj déšť
Čekám než to přijde
Volám tvůj déšť
Čekám, čekám
Melancholický déšť
Melancholický déšť
Melancholický déšť
Déšť

Volám tvůj déšť
Déšť pro mé srdce
Volám tvůj déšť
Jako poušť
Vezmi mě zpět
Běžící skrze čas
Volám tvůj déšť
Volám tvůj déšť
-déšť-
Déšť pro mé srdce
Volám tvůj déšť
Jako poušť
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy