Texty písní Faith Hill Cry When The Lights Go Down

When The Lights Go Down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the lights go down
He'll be fillin' a pan with a broom in his hand
In some dive across town
He'll be wipin' the bar, and moppin' the floor
Countin' his tips and lockin' the doors
Restlin' with the devil that tells him to pour another round

When the lights go down
She'll be callin' her friends from the Mercedes Benz
But it's too late now
They were there for the fame, the flash and thrill
The drop of the name, the parties, and the pills
So another star falls from the Hollywood hills
Without a sound

When the lights go down
And there's nothing left to be
When the lights go down
And the truth is all you see

When you feel that hole
Inside your soul
Wonder what you're made of
Well we all find out
When the lights go down

When the lights go down
At the end of the day
With this game that I play
Has gone another round
As I lay there alone in this big empty bed
Nothing but thoughts of you in my head
I think of the things that I wish I had said
When you were still around

When the lights go down
And there's nothing left to be
When the lights go down
And the truth is all you see

And I wonder if all my life's about
The sum of all my fears and all my doubts
Yeah, when the lights go down

when the lights go down
when theres nothing left to be
when the lights go down
and the truth is all you see
when you feel that hole
inside your soul
wonder what your made of
well we all find out
when the lights go down

oooo, when the lights go down
Když světla jdou dolů
Ten bude FILLIN 'misce s broomem v jeho rukou
V některých potápět celé město
Ten bude wipin 'baru a moppin' podlahu
Countin 'své tipy a lockin' dveře
Restlin 's ďáblem, který mu řekne, aby se nalije další kolo

Když světla jdou dolů
Ona bude callin 'její přátelé z Mercedes Benz
Ale je to příliš pozdě, teď
Byli tam pro slávu, blesk a vzrušení
Pokles o názvu, strany a prášky
Takže další hvězda padá z Hollywoodu pahrbcích
Bez zvuku

Když světla jdou dolů
A není nic ponecháno být
Když světla jdou dolů
A pravda je všechno, co vidět

Když máte pocit, že hole
Uvnitř tvé duše
Věděl, co jste se z
Tak jsme všichni zjistili,
Když světla jdou dolů

Když světla jdou dolů
Na konci dne
Pomocí této hry, které hraji
Odešla další kolo
Jak jsem tam ležel sám v této velké prázdné postele
Nic, ale myšlenky na vás v mé hlavě
Myslím, že z věcí, které bych rád jsem řekl
Když byly ještě asi

Když světla jdou dolů
A není nic ponecháno být
Když světla jdou dolů
A pravda je všechno, co vidět

A já věděl, jestli celý svůj život je asi
Součet všech mých obav a všechny mé pochybnosti
Jo, když svítí sstupují

když svítí sstupují
když theres nic se
když svítí sstupují
a pravda je všechno uvidíte
když máte pocit, že hole
uvnitř vaší duše
Věděl, co se z vašeho
stejně jsme všichni zjistili,
když svítí sstupují

oooo, když svítí sstupují
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy