Texty písní Faith No More Album Of The Year Naked In Front Of The Computer

Naked In Front Of The Computer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My box is full
And my mouth is full
And my life is full
And now my memory's full

In how many ways and words
Can you say nothing
Millions of ways and words
To say nothing

What'd I say? I'm empty.

I bought the thing
I taught the thing
And I fought the thing

They said it's normal
But they're keeping me dumb and hot
You're missing something
Keeping me dumb and hot
You must be missing something
Keeping me dumb and hot

What'd I say? I'm empty.

And I'm sending it back to you
Má schránka je plná
A má ústa jsou plná
A můj život je plný
A teď se zaplnila i má paměť

Kolika způsoby a slovy
Můžeš říct - nic
Je milión způsobů a slov
Jak říct - nic

Co jsem říkal? Jsem prázdný

Koupil jsem to
Naučil jsem se to
A bojoval jsem za to

Říkali, že je všechno normální
Ale drží mě v nevědomosti a v údivu
Něco chybí
Drží mě v nevědomosti a údivu
Musíš se něčeho vzdát
Drží mě v nevědomosti a údivu

Co jsem říkal? Jsem prázdný

A posílám ti to zpět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy