Texty písní Fake Tapes Heroine

Heroine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Under the bridge and standing, waiting there
What's coming next?
Trying to find the light, the vein
And feel how my chest
My heart, my brain
Wanna throw the pain away
And feel how my
I tried to stop, with this stuff break up
But I'm still

Taking my heroine
You are my heroine

When I wake up after couple of days
Still the same like before
Still can't hold all the fame,
Wanna change my name maybe more
I wanna diseppear 'cause I can't hide my fear and I'm lost
I really tried to stop with this stuff and I'm still

Taking my heroine
You are my heroine
Pod mostem stojím, čekám tam
Co přijde dalšího?
Snažím se najít světlo, žílu
A cítím jak má hruď
Moje srdce, můj mozek
Chce odhodit bolest pryč
A cítím, jak
Snažím se zastavit, skončit s tou věcí
Ale stále

Beru můj heroin
Ty jsi můj heroin

Když se probudím po pár dnech
Stále stejný jako předtím
Stále nemohu udržet všechnu tu slávu
Chci změnit své jméno možná víc
Chci zmizet, protože nemohu skrýt svůj strach a jsem ztracený
Vážně jsem se snažil s tou věcí přestat a stále

Beru můj heroin
Ty jsi můj heroin
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy