Texty písní Falkenbach Heralding - The Fireblade Hávamál

Hávamál

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Rh first I know, unknown to rulers,
or any human mind;
Help it is named, for help it can give
in hours of despair....

I know a third, in the thick of battle,
if my need be great,
it will blunt the edges of swords and axes,
their weapons will make no wounds.

I know a ninth, when need I have
to shelter my ship on the flood,
the wind it calms, the waves it smoothes
and puts the sea to sleep.

The Wise One has spoken the words in the hall,
joy to him who understood.

I grew and I throve well;
Word from word gave words to me,
Deed from deed gave deeds to me.

When I brethern lead to battle
I chant it behind my shield,
unwounded they go,
unwounded they return,
unscathed whereever they are.

I know another, only few know,
the names of the falles ones.
About the gigh ones, elves and gods,
I can name them all.

The Wise one has spoken the words in the hall,
joy to him who understood.

I grew and I throve well;
Word from word gave words to me,
Deed from deed gave deeds to me.

The Wise One has spoken the words in the hall,
needful for men to know.
Hail the speaker, hail to who knows,
joy to him who understood.
Za prvé, znám, neznámá pravidla,
nebo jakoukoli lidskou mysl;
Pomoc mi pojmenovat, pomocmi to dát
v hodině zoufalství ...

Za třetí znám, bojový řev,
pokud jsou mé potřeby čisté,
budou tupit hrany mečů a seker
jejich zbraně neudělají zranění.

Za deváté vím, když potřebuji mít
úkryt pro mé lodě,
vítr se uklidní, vlny se vyhladí
a uloží moře ku spánku.

Moudrý řekl ta slova v sále,
sláva tomu, kdo porozuměl.

Vyrostl jsem k Thorově radosti;
Slovo od slova předává slova mě
Vyrostl jsem k Thorově radosti
Listinu od listiny předává listiny mě

Když vedu bratry do bitvy
Zpívám za svým štítem
Nezranitelní jsou
Nezranitelní se vrací
Bez zranění kdekoliv jsou.

Znám další, pouze několik je zná,
jména obrů, elfů a Bohů
Všechny je mohu jmenovat.

Moudrý řekl ta slova v sále,
sláva tomu, kdo porozuměl

Vyrostl jsem k Thorově radosti;
Slovo od slova předává slova mě
Vyrostl jsem k Thorově radosti
Listinu od listiny předává listiny mě

Moudrý řekl ta slova v sále,
důležité pro muže je znát.
Čest mluvčímů, čest tomu, to ví,
sláva tomu, kdo porozuměl.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy