Texty písní Fall Out Boy Infinity On High Thriller

Thriller

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Yeah. What you critics said would never happen. We dedicate this album to anybody, people said couldn´t make it. To the fans that held us down ´til everyone came around. Welcome... it´s here." (Jay-Z)

That summer we took threes across the board
But by fall we were a cover story
"Now in stores"
Make us poster boys for your scene
But we are not making an acceptance speech
I have found the safest place to keep all our old mistakes
Every dot-com´s refreshing for a journal update

So long live the car-crash hearts
Cry on the couch all the poets come to life
Fix me in 45

So long live the car-crash hearts
Cry on the couch all the poets come to life
Fix me in 45

I can take your problems away
With a nod and a wave
of my hand cause that´s just the kind of boy
That I am

The only thing I haven´t done yet is die
And it´s me and my plus one in the afterlife
Crowds are won and lost and won again
But all our hearts beat
For the diehards

So long live the car-crash hearts
Cry on the couch all the poets come to life
Fix me in 45

So long live the car-crash hearts
Cry on the couch all the poets come to life
Fix me in 45

Long live the car-crash hearts
Long live the car-crash hearts

Long live the car-crash hearts
Cry on the couch all the poets come to life
Fix me in 45

"Young! F-O-B! Let´s go." (Jay-Z)
"To, čo povedali kritici sa nestalo. Slávnostne otvárame tento album pre každého, ľudia vraveli, nemohli to spraviť. Pre fanúšikov, ktorí nás podržali, kým neprišli všetci okolo. Privítajte...je to tu."(Jay-Z)


To leto sme sa ako trojka vybrali naprieč tabuľou,
ale pri páde sme boli utajeným píbehom
"teraz v skladoch".
Vyrobili nás plagátoví chlapci kvôli vašej scéne,
ale niesme vyrobení pre akceptovanie reči.
Našiel som najbezpečnejšie miesto na udržanie všetkých našich starých omylov.
Každá bodka-com obnoví pre žurnál aktualizáciu.

Tak dlhý život havarovaných sŕdc,
plač na gauči, všetci básnici ožívajú.
Zaznamenajte si ma v 45(štyridsiatom piatom).

Tak dlhý život havarovaných sŕdc,
plač na gauči, všetci básnici ožívajú.
Zaznamenajte si ma v 45(štyridsiatom piatom).

Môžem odniesť všetky tvoje problémy
so zakývaním a maváním
mojej ruky, lebo je to len typ chlapca,
ktorým som.

Jediná vec, ktorú som nespravil je mŕtva
a som to ja a moje plus v posmrtnom živote.
Davy su vyhrané a prehrané a zasa vyhrané,
ale všetky naše srdcia bijú pre spiatočníkov.

Tak dlhý život havarovaných sŕdc,
plač na gauči, všetci básnici ožívajú.
Zaznamenajte si ma v 45(štyridsiatom piatom).

Tak dlhý život havarovaných sŕdc,
plač na gauči, všetci básnici ožívajú.
Zaznamenajte si ma v 45(štyridsiatom piatom).

Dlhý život havarovaných sŕdc,
dlhý život havarovaných sŕdc.

Tak dlhý život havarovaných sŕdc,
plač na gauči, všetci básnici ožívajú.
Zaznamenajte si ma v 45(štyridsiatom piatom).

"Mladež! F.O.B! Poďme." (Jay-Z)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy