Texty písní Far East Movement Animal Youve got a friend

Youve got a friend

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All you need to know is you've got a friend
We've been living life, right 'til the end
If I'm troubled I know I can depend
'Cause all I need to know is I've got a friend

Baby let's cruise with the radio tunes
You know the best times come
When there's nothing to do
It's rare that a player get a minute or two
So I cherish every second with a girl like you

Ain't nothing like a home girl down for the ride
Nothing like a home girl down for life
Baby be my love, you could be my Left-Eye
Be my umbrella, through the rain or shine

When I'm out of state I know you'll rep me
Ain't no other woman will accept me
A man's only true as his options
But I keep it real home girl, cause I've got you

When you feel a hand on your back, you've got a friend
When you put me on the right track, you've got a friend
When I show the love right back, you've got a friend
Damn it feels good to know I've got a friend

All you need to know is you've got a friend,
We've been living life right 'til the end
If I'm troubled I know I can depend
'Cause all I need to know is I've got a friend

Yeah, when things get a little shaky like a can of Krylon
You need a shoulder to cry on, need someone to rely on
I want you to know when you need a friend
I'm definitely a friend you can depend on

You can depend on me
Like my name was Smokey

So when things don't seem to be going your way
And nothing seems to be going right
I want to be the man that'll brighten your day
And turn your darkness to light

I'll be around to turn your frown upside down, permanently
Because you've been a good woman to me
You deserve the best and nothing less
So the best is what you get and all my respect

What you expect
You've got my palabra
All the way 'til the end
Baby doll you've got yourself a friend

All you need to know is you've got a friend
We've been living life right 'til the end
If I'm troubled I know I can depend
'Cause all I need to know is I've got a friend

I'll always be your player partner
In and out the hot tub, always steak and lobster,
Smoking on a chopper

Scraping through the boulevard, back to the avenue
Good vibe, attitude, I ain't even mad at you
Matter of fact that's all I feel with some gratitude
I just appreciate the time that I have with you

Now I'm in and out your life like a robbery
Got me on the road 'til I'm getting paid properly
And I can feel that you still so proud of me
And I can never get your corazon out of me

So little mama I'm a always be your handyman
So give me a call when you ready for some candyland

All you need to know is you've got a friend
We've been living life right 'til the end
If I'm troubled I know I can depend
'Cause all I need to know is I've got a friend

All you need to know is you've got a friend
We've been living life right 'til the end
If I'm troubled I know I can depend
'Cause all I need to know is I've got a friend
Vše, co potřebujete vědět, je, že máš přítele
Byli jsme žít život, právo 'až do konce
Pokud jsem trápí Vím, že můžu záviset
'Protože všechno, co potřebuji vědět, je mám přítele

Baby pojďme plavba s rádiem melodie
Víte, nejlepší časy přijdou
Když tam nic dělat
Je to vzácné, že hráč si minutu nebo dvě
Tak jsem se milovat každý druhý s dívkou, jako
jste vy

Není nic jako domov dívka se pro jízdu
Nic jako doma dívka se pro život
Dítě je moje láska, mohl bys být mé levé oko-
Staň se mým deštníkem, přes déšť nebo lesk

Když jsem ze státních Vím, že budete rep mě
Není žádná jiná žena, bude přijímat mě
A člověk je jediný pravý, jak jeho možnosti
Ale pořád to skutečný domov holka, protože tě mám

Když máte pocit, ruku na záda, máš přítele
Když se mě na správné cestě, máš přítele
Když jsem se ukázat lásku zpátky, máš přítele
Sakra, je to dobrý pocit vědět, mám přítele

Vše, co potřebujete vědět, je, že máš přítele,
Byli jsme žít život pravý 'až do konce
Pokud jsem trápí Vím, že můžu záviset
'Protože všechno, co potřebuji vědět, je mám přítele

Jo, když se věci trochu nejistý, jako lze z Krylon
Musíte rameno k pláči na, potřebuji někoho, kdo se spoléhají na
Chci, abyste věděli, kdy budete potřebovat přítele
Já jsem rozhodně přítel se můžete spolehnout

Můžete se spolehnout na mě
Stejně jako mé jméno bylo Smokey

Takže když se věci nevyvíjejí podle všeho nikam cestu
A nic se zdá být správné
Chci být člověkem, který vám rozjasní váš den
A zase tmy na světlo

Budu asi, aby se váš mračit vzhůru nohama, trvale
Protože jste byli dobrá žena mi
Zasloužíte si to nejlepší a nic méně
Takže nejlepší je to, co dostanete, a všechny moje respektovat

Co můžete očekávat
Máš můj palabra
Všechny cesty 'až do konce
Baby Doll máte sami přítele

Vše, co potřebujete vědět, je, že máš přítele
Byli jsme žít život pravý 'až do konce
Pokud jsem trápí Vím, že můžu záviset
'Protože všechno, co potřebuji vědět, je mám přítele

Vždy budu přehrávače partnerem
V a ven horká vana, vždy steak a humra,
Kouření na chopper

Škrábání přes bulvár, zpět na avenue
Dobrá atmosféra, postoj, jsem se ani na vás naštvaný
Ve skutečnosti to je vše, cítím s nějakou vděčnost
Jen jsem oceňuji čas, který jsem s tebou

Teď jsem se a svůj život jako loupež
Mě na silnici 'til jsem dostal zaplaceno řádně
A já cítím, že jste stále tak na mě pyšný
A já se nikdy nemůže dostat své corazon ze mě

Tak málo mama jsem vždy vaše údržbář
Tak mi zavolat, když jste připraveni na nějaké Candyland

Vše, co potřebujete vědět, je, že máš přítele
Byli jsme žít život pravý 'až do konce
Pokud jsem trápí Vím, že můžu záviset
'Protože všechno, co potřebuji vědět, je mám přítele

Vše, co potřebujete vědět, je, že máš přítele
Byli jsme žít život pravý 'až do konce
Pokud jsem trápí Vím, že můžu záviset
'Protože všechno, co potřebuji vědět, je mám přítele
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy