Texty písní Fear Factory The Industrialist God Eater

God Eater

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No gods, no kings only man
They are not one of us
Disconnected and unwanted
Distressed and cut off
Hope and dispair silencing the world
The future is black and grey
There is no tomorrow
Torn apart by weakness
A cancer on the earth
No gods, no kings only man
The spirit lies contaminated
The fall of seduction
Transformation of yourself
Dark clouds in your heart
No gods, no kings only man
Žádní bohové, žádní králové pouze muž
Nejsou jedním z nás
Odpojen a nežádoucí
Zoufalý a odříznut
Doufám, že i zoufalství umlčuje svět
Budoucnost je černá a šedá
Neexistuje žádný zítřek
Roztrhán slabostí
Rakovina na zemi
Žádní bohové, žádní králové pouze muž
Duch znečištěný lží
Pád okouzlení
Přeměna sebe sama
Temné mraky ve vašem srdci
Žádní bohové, žádní králové pouze muž
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy