Texty písní From Our Hands Sinners Changes

Changes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well this is the part
We feel the lust
Running through the lies
Learning how to trust
You can buy a love for a dollar
Faith for a day
In this awkward place

Seven days a week
Our future’s lost
All our hopes and dreams
Have turned to dust
You can buy a love for a dollar
Faith for a day
In this crucial game

I can feel the symptoms
I can feel the pain (I can feel the pain)

Everybody’s changing
Everybody goes
I don’t wanna find out
I don’t wanna go
If I die tomorrow bleeding
I will not regret the days when I was alive [x2]

Well this is the part
We feel the stain
The old familiar friend
So we complain
You can buy a love for a dollar
Faith for a day
In this awkward place

I can serve you drugs on golden plate
Absolution for your broken veins
You can buy a love for a dollar
Faith for a day
In this awkward place

I can feel the symptoms

Everybody’s changing
Everybody goes
I don’t wanna find out
I don’t wanna go
If I die tomorrow bleeding
I will not regret the days when I was alive [x2]

I can feel the symptoms [x4]
Nuž, toto je tá časť
Kedy cítime túžbu
Utekajúc cez klamstvá
Učiac sa ako dôverovať
Môžeš si kúpiť lásku za dolár
Dôveru na deň
Na tomto nepríjemnom mieste

Sedem dní v týždni
Je naša budúcnosť stratená
Všetky naše nádeje a sny
Sa premenili na prach
Môžeš si kúpiť lásku za dolár
Dôveru na deň
V tejto krutej hre

Cítim príznaky
Cítim bolesť (Cítim bolesť)

Všetci sa menia
Všetci sa posúvajú ďalej
Nechcem to zistiť
Nechcem sa pohnúť
Ak zajtra vykrvácam
Nebudem ľutovať dni, kedy som bol nažive (2x)

Nuž, toto je tá časť
Kedy cítime chybu,
Starú známu priateľku
Tak sa sťažujeme
Môžeš si kúpiť lásku za dolár
Dôveru na deň
V tomto nepríjemnom mieste

Môžem ti predostrieť drogy na zlatom tanieri
Rozhrešenie pre tvoje zlomené žily
Môžeš si kúpiť lásku za dolár
Dôveru na deň
V tomto nepríjemnom mieste

Cítim príznaky

Všetci sa menia
Všetci sa posúvajú ďalej
Nechcem to zistiť
Nechcem sa pohnúť
Ak zajtra vykrvácam
Nebudem ľutovať dni, kedy som bol nažive (2x)

Cítim práznaky (4x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy