Texty písní From Our Hands Sinners On The Ground

On The Ground

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So yes, I wonder would you cry
If my heart doesn’t beat
If anyone of you people close to me
Would put down a flower
On the ground

So yes, I wonder if my friends and my family,
people who I trust, would stand next to me
When my old weak body will fall down

R.:
I can finally see
I can finally see my soul
When darkness falls my eyes can see
Things that only night reveals (2x)

Years ago when I was young
The world was mine and I wore crown
But nothing lasts forever
Now I’m found

So tell me will you think of me
It means a lot of, please answer me
So would you put down a flower
On the ground

Don’t say that I’m wrong
My time has come

R.:
I can finally see…

Give this letter to the children
That I raised
Tell them about me and tell them
How proud I have been
My mother my time’s over here
I hope I have succeeded
I hope you will remember me

R.:
I can finally see..
Áno, zaujíma ma, či by ste plakali
Ak by moje srdce prestalo biť
Či by niekto z vás, moji blízki
Položil kvetinu
Na zem

Áno, zaujíma ma, či by sa moji priatelia a rodina,
ľudia, ktorým verím, postavili pri mňa
Keď by moje staré, slabé telo padalo

R.:
Konečne vidím
Konečne vidím moju dušu
Keď sa zotmie, moje oči vidia
Veci, ktoré ukáže len noc (2x)

Pred rokmi, keď som bol mladý
Patril svet mne a ja som nosil korunu
Ale nič netrvá večne
Teraz som sa našiel

Tak mi povedz, budeš na mňa myslieť?
Znamená to veľa, prosím, odpovedz mi
Tak položíš kvet
Na zem?

Nehovor, že sa mýlim
Môj čas prišiel

R.:
Konečne vidím..

Daj tento list ďeťom
Ktoré som vychoval
Povedz im o mne a povedz im
Aký som bol hrdý
Mama, moj čas sa blíži
Dúfam, že som bol dobrým synom
Dúfam, že si ma zapamätáš

R.:
Konečne vidím..
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy