Texty písní Gamma Ray Majestic Hell Is Thy Home

Hell Is Thy Home

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Taken where the thunder roars into the blazing light
The hand of fate is crushing down before me
The eyes of god have turned away, no angels are in sight
As I face the final chapter of our story

And now I hear the millions cry - Screaming!
Into oblivion you take their lives
Hell is thy home

[Chorus 1]
Hell is thy home... darkness thy destiny
Where you belong... no need for sympathy
The Antichrist is back again
Disguised as the savior of man

(servants of evil, breed evil)
Storm fills the clouds
I`ll wait for the fall
Sowing the end
Grace comes to fall

And now you`re waiting for a sign - Dreaming
The day is near when all the world is thine
Because hell is thy home... yeah

[Chorus 2]
Hell is thy home... darkness thy destiny
Where you belong... no need for sympathy
Again you watch the millions die
No tears in your eyes
And your followers will hail
The forces of evil won`t fail

In the great white hall
A monster`s working on the fall
It`s bloody war will kill us all

[Chorus 3]
Hell is our home... darkness thy destiny
Where we belong... no need for sympathy
Hell is thy home... darkness thy destiny
Where you belong... no need for sympathy

Hell is our home
Hell is our home
Hell is our home
Přijata v případě, hrom hučí do hořící světlo
Ruka osudu se řítí dolů přede mnou
Oči boha odvrátili, ne andělé jsou na dohled
Jak jsem tvář poslední kapitola našeho příběhu

A teď slyším křik miliony - Křičící!
V zapomnění si vzít svůj život
Peklo je tvůj domov

[Chorus 1]
Peklo je tvůj domov ... tma tvůj osud
Kam patříš ... není třeba soucit
Antikrist je zase zpátky
Přestrojený za zachránce člověka

(služebníci zla, plemeno zlo)
Storm vyplní mraky
I `ll čekat na podzim
Setí na konci
Grace přijde na podzim

A teď jste `re čeká na znamení - Snění
V den, kdy je blízko, když celý svět je tvůj
Vzhledem k tomu, peklo je tvůj domov ... jo

[Chorus 2]
Peklo je tvůj domov ... tma tvůj osud
Kam patříš ... není třeba soucit
Opět se budete dívat miliony umírají
Žádné slzy v tvých očích
A své následovníky bude krupobití
Síly zla vyhrál `t selhat

Ve velkém bílém sále
monstrum `s prací na podzim
Je to krvavá válka zabije nás všechny

[Chorus 3]
Peklo je náš domov ... tma tvůj osud
Kam patříme ... není třeba soucit
Peklo je tvůj domov ... tma tvůj osud
Kam patříš ... není třeba soucit

Peklo je náš domov
Peklo je náš domov
Peklo je náš domov
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy