Texty písní Gorillaz Plastic Beach To Binge

To Binge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Waiting by the mailbox, by the train
Passin' by the hills 'til I hear the name
I'm looking for a saw to cut these chains in half and all I want is
Someone to rely on as
Thunder comes a rolling down
Someone to rely on as
Lightning comes a staring in again

I'll wait to be forgiven
Maybe I never will
My star has left me
To take the bitter pill
That shattered feeling
Well the cause of it's a lesson learned
Just don't know if I could roll into the sea again
"Just don't know if I could do it all again" she said, it's true

Waiting in my room and I lock the door
I watch the coloured animals across the floor
And I'm looking from a distance
And I'm listening to the whispers
And oh it aint the same, when your falling out of feeling and your
Falling in and caught again

I'm caught again in the mystery
Your by my side, but are you still with me?
The answers somewhere deep in it, I'm sorry but your feeling it
But I just have to tell that I love you so much these days
Have to tell you that I love you so much these days, it's true

My heart is in economy
Due to this autonomy
Rolling in and caught again
Caught again

My heart is in economy
Due to this autonomy
Rolling in and caught again
Caught again
Čekání na poštovní schránky, vlakem
Passin 'na kopci' til slyším jméno
Hledám pilu na řezání těchto řetězců v polovině a všechno, co chci, je
Někdo se spoléhat na jak
Thunder přichází valily
Někdo se spoléhat na jak
Lightning přichází zíral znovu

Počkám až bude odpuštěno
Možná jsem nikdy
Moje hvězda opustila mě
Chcete-li mít hořkou pilulku
, Které otřásly pocit
No příčinu, že je to ponaučení
Jen nevím, jestli bych mohl válet do moře znovu
"Jen nevím, jestli bych mohl dělat všechno znovu" řekla, je to pravda

Čekání v mém pokoji a já jsem zamknout dveře
Jsem se dívat na barevný zvířat po podlaze
A dívám z dálky
A já jsem naslouchal šepotu
A oh to není totéž, když vaše vypadnutí pocit a váš
Spadající do chytil a znovu

Já jsem chytil opět v tajemství
Vaše po mém boku, ale jsi stále se mnou?
Odpovědi někde hluboko v něm, je mi líto, ale váš pocit, že
Ale já prostě musím říct, že miluji tě tak moc v těchto dnech
Musím říct, že miluji tě tak moc v těchto dnech, je to pravda

Mé srdce je v ekonomice
Vzhledem k této autonomie
Válcování a chytil znovu
Chycen znovu

Mé srdce je v ekonomice
Kvůli této autonomie
Válcování a chytil znovu
Chycen znovu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy