Texty písní H2o 3serie Holky H2O Season 3 BellaIndiana Evans No Ordinary G..

H2O Season 3 BellaIndiana Evans No Ordinary G..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've got a special power
That I'm not afraid to use.
Every waking hour
I discover something new

So come on this is my adventure
This is my fantasy,
It's all about living in the ocean,
Being wild and free.

Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
Land or sea
I've got the power if I just believe.

Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
Land or sea the world's my oyster I'm the pearl.
No ordinary girl.

We've got to stick together,
Cause the best things come in three.
I want it to last for ever,
AlL the magic and fun at sea.

So come on this is our adventure,
There's no telling were we'll go,
And all i want is to live amongst the H2O!

Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
Land or sea
I've got the power if I just believe.

Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
Land or sea the world my oyster I'm the pearl.
No ordinary girl.

Come along it just gets better,
So much to do and just so little time,
Cause it all depends on whether,
You want to leave the land above behind.

Cause I'm no ordinary girl.
I'm from the deep blue underworld,
Land or sea i've got the power if i just believe

Cause I'm no ordinary girl,
Im from the deep blue underworld,
Land or sea, the world's my oyster I'm the pearl.
No ordinary girl.
Mám zvláštní moc
To se nebojím použít.
Každé probuzení hodin
I objevit něco nového

Tak pojď to je mé dobrodružství
To je moje fantazie,
Je to všechno o životě v oceánu,
Být divoký a volný.

Coz jsem žádné obyčejné děvče.
Jsem z hlubokého modrého podsvětí,
Pozemní nebo námořní
Mám moc, kdybych prostě věřit.

Coz jsem žádné obyčejné děvče.
Jsem z hlubokého modrého podsvětí,
Pozemní nebo námořní na světě můj jsem pálivá perla.
Žádné obyčejné děvče.

Musíme se držet pohromadě,
Příčina nejlepší věci přicházejí ve třech.
Chci, aby to trvalo na věky,
Veškeré kouzlo a zábavu na moři.

Tak pojď to je naše dobrodružství,
Neexistuje žádné vyprávění jsme byli půjdu,
A to všechno co chci, je žít mezi H2O!

Coz jsem žádné obyčejné děvče.
Jsem z hlubokého modrého podsvětí,
Pozemní nebo námořní
Mám moc, kdybych prostě věřit.

Coz jsem žádné obyčejné děvče.
Jsem z hlubokého modrého podsvětí,
Pozemní nebo námořní na svět můj jsem pálivá perla.
Žádné obyčejné děvče.

Pojďte to prostě dostane lepší,
Tolik dělat a jen tak málo času,
Protože to vše závisí na tom,
Chcete opustit zemi nad sebou.

Coz jsem žádné obyčejné děvče.
Jsem z hlubokého modrého podsvětí,
Pozemní nebo mořská Mám moc, kdybych prostě věřit

Coz jsem žádné obyčejné děvče,
Im z hlubokého modrého podsvětí,
Souši nebo po moři, svět je moje pálivá perla.
Žádné obyčejné děvče.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy