Texty písní Hadouken Not here to please you Liquid Lives

Liquid Lives

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Theres a story about a bloke named Jerry
Got slaughtered and got real lairy
In the pub he acted obsured
and he came onto a boxer´s bird
so he got knocked out
face swelled up like a rainbow trout
his girl found out the truth
but he couldn´t explain cause he´d lost a tooth

I wanna drink drink drink smoke fuck fight
I wanna shout, drink, scream, I wanna die!
I wanna be arrested
I wanna be molested
and my heads in pain, next weekend lets do it again!

An anecdote about a man named clive
wasnt one to usually drink drive
and after all he´d been through a stack
and so it was abit far to walk back
a month later and he´s sitting in court
for the two lives he cut short
man slaughter he´s convicted
for the pain that he inflicted

spinning, my head is spinning, up around around!
down to the pub
on to the club!
my stomach´s turning, oh my body´s burning
our liquid lives
this is how we all survive

here´s a story about a chap named Garth
drank 4 pints in hour and a half
although the night had just begun
cause the local pub was open till one
the next morning out in the country
hung over and on the hunt he
was still drunk and he risked hiself
fell off his horse and shot himself

spinning, my head is spinning, up around around!
down to the pub
on to the club!
my stomach´s turning, oh my body´s burning
our liquid lives
this is how we all survive

drink smoke fuck fight
our liquid lives
our liquid lives
our liquid lives
this is how we all survive

here´s a story about a girl named Kate
got wasted and got date raped
when they told the doctors she´d seen
the found no chemicals was in her bloodstream
´´well nothing malicious, but the alcohol levels were suspicious!´´
when asked who had hurt her
poor old Kate couldn´t remember.

spinning, my head is spinning, up around around!
down to the pub
on to the club!
my stomach´s turning, oh my body´s burning
our liquid lives
this is how we all survive

drink smoke fuck fight
our liquid lives
our liquid lives
our liquid lives
this is how we all survive*
Tohle je příběh o chlapovi jménem Jerry
Zabil a udělal to skutečně frajersky
V hospodě se choval podezřele
A dostal se do pěstního souboje
Takže knockoutoval
Oteklý obličej hrál všemi barvami
Jeho holka zjistila pravdu
Ale on to nemohl objasnit, protože neměl zuby

Chci chlastat, chlastat, chlastat, kouřit, m*dat, rvát se
Chci křičet, chlastat, ječet, chci zemřít
Chci být zatčený
Chci být obtěžovaný
A hlava mě třeští, další víkend znovu pokračujem!

A teď anektoda o muži zvaném Clive
Nebyl ten kdo obvykle chlastá a řídí
A přesto skončil na hromadě
A už bylo trochu pozdě vrátit čas
Uběhl měsíc a sedí u soudu
Kvůli dvěma zkráceným život
Je odsouzený za zločin
Za bolest kterou způsobil

Točí se, má hlava se točí, pořád a pořád dokola!
Dolů do hospody
Navrch do klubu!
Můj žaludek se obrací, oh mé tělo hoří
Naše likvidní životy
Tohle je způsob, jak všichni přežíváme

Teď je tu příběh o mladíkovi jménem Bart
Vypil čtyři piva za hodinu a půl
Přestože noc teprve začínala
Ale místní hospoda byla otevřená do jedné
Další ráno na konci vesnice
Zavěšený (?)
A pořád byl opilý
Našel pistoli a zastřelil se

Točí se, má hlava se točí, pořád a pořád dokola!
Dolů do hospody
Navrch do klubu!
Můj žaludek se obrací, oh mé tělo hoří
Naše likvidní životy
Tohle je způsob, jak všichni přežíváme

Chlastat, kouřit, m*dat, rvát se
Naše likvidní životy
Naše likvidní životy
Naše likvidní životy
Tohle je způsob, jak všichni přežíváme

A ještě příběh o dívce jménem Kate
Opila se a na rande byla znásilněna
Když řekli doktorům, že podala žalobu
Nenašli žádnou chemikálii v její krvi
,,Nechceme být jízlivý, ale hladina alkoholu byla
podezřelá!''
Když se zeptali, kdo jí ublížil
Chudák Kate si nemohla vzpomenout

Naše tekuté životy, způsob jak všichni přežíváme
A třeští mě hlava, další víkend znovu pokračujem
Dolů do hospody
Navrch do klubu!
A ničím si svůj mozek, další víkend znovu pokračujem!

Chlastat, kouřit, m*dat, rvát se
Naše likvidní životy
Naše likvidní životy
Naše likvidní životy
Způsob jak všichni přežíváme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy