Texty písní Hammerfall Crimson Thunder Rising Force

Rising Force

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Out of the darkness the voices are calling
Riding the wings of a song
The Fury is screaming and Heaven is falling
I feel it coming on strong.

The lightning strikes cracking the night
It feels like never before
Thunder and sparks in the Heart of the Dark
I hear a Rising Force.
Searching my soul I find something else
I take my life in my hands
From the gates of Heaven to the altars of Hell
The Power is at my command.

The lightning strikes cracking the night
I'm not the same anymore
Thunder and spark in the Heart of the Dark
I feel a Rising Force.
Burned by the glory of a sacred fire
A Rising Force starts to shine
Alone in the inferno it soars ever higher
Leaving the demons behind.

(Repeat first and second Chorus)
Ze tmy se hlasy volající
Riding křídla píseň
V Fury je křik a Nebe klesá
Mám pocit, že přichází o silné.

Blesk udeří krakovacího noc
Domnívá se, jako nikdy předtím
Thunder a jiskry v srdci Dark
Slyšel jsem, že rostoucí síla.
Vyhledávání v mé duši najít něco jiného
I vzít svůj život do mých rukou
Od brány nebes do pekel oltáře
Moc se na můj příkaz.

Blesk udeří krakovacího noc
Nejsem stejná už
Thunder a jiskra v srdci Dark
Cítím Rising sil.
Vypálili sláva posvátné ohně
A Rostoucí síla začne svítit
Alone v peklo to stoupá stále vyšší
Opouštějícímu démonové pozadu.

(Opakujte první a druhé Chorus)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy