Texty písní Hammerfall No Sacrifice, No Victory Legion

Legion

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The war still remains
No Kingdom on earth
There's only pure evil, indifference to birth

In the tombs of the dead
One man breeds alone
The unearthly warfare shadows the throne

Three temptations written down
The Lust of flesh, lust of the eyes
Finally the pride of life

The Demon Twelve, the hell hounds
My name is Legion, for we are many spirits inside of one
To build a land of chaos, brought forth from the Abyss
My name is Legion, and we bring destruction and death

Possessing his soul
The curse of the damned
A tormented victim, to the bottom he's slammed

One man stands alone
Trapped, under a spell
Encounter your demons, send them to Hell

No temptations left to fend
Sanctified, Anti Christ
Casting shadows towards the cross

The Demon Twelve, the hell hounds
My name is Legion, for we are many spirits inside of one
To build a land of chaos, brought forth from the Abyss
My name is Legion, and we bring destruction and death

The Demon Twelve, the hell hounds
My name is Legion, for we are many spirits inside of one
To build a land of chaos, brought forth from the Abyss
My name is Legion, and we bring destruction and death
Válka stále trvá
Nezbylo království na zemi
Je tu pouze čisté zlo, lhostejné k zrození

V hrobkách mrtvých
Jeden člověk přináší
Děsivé válčené stíny na trůn

Tři pokušení napsána
Chtíč těla,chtíč zraku
Nakonec pýcha života

Démonická Dvanáctka, pekelní psi
Mé jméno je Legie, protože jsme mnoho duší uvnitř jednoho
Vybudujeme zemi chaosu, zrozenou z Propasti
Mé jméno je Legie, a přinášíme zkázu a smrt

Ovládnout jeho duši
Prokletí zatraceného
Týraná oběť, až na dno je sražena

Jeden muž stojí sám
Uvězněn, pod kouzlem
Narazí na vaše démony, pošlete je do pekla

Žádná pokušení nezapudí
Posvěcováni, Anti Krista
Vrhání stínů na kříž

Démonická Dvanáctka, pekelní psi
Mé jméno je Legie, protože jsme mnoho duší uvnitř jednoho
Vybudujeme zemi chaosu, zrozenou z Abyssu
Mé jméno je Legie, a přinášíme zkázu a smrt

Démonická Dvanáctka, pekelní psi
Mé jméno je Legie, protože jsme mnoho duší uvnitř jednoho
Vybudujeme zemi chaosu, zrozenou z Abyssu
Mé jméno je Legie, a přinášíme zkázu a smrt
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy