Texty písní Hana Zagorová AVE (z roku 1994) Ave Maria (se Štefanem Margitou)

Ave Maria (se Štefanem Margitou)

Skrýt překlad písně ›

H: Nocí bezednou domů provázel mě mráz.
V chrámu pojednou zaslechla jsem čísi hlas.
A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou,
prosil Matku Boží, smiluj se nade mnou.

Š: Ave Maria, Ave Maria.

H: V světě vezdejším, v světě plném ran i krás,
vždy mě zkonejší znovu slyšet lidský hlas.
A ten hlas, co zazněl v chrámu staletém,
prosil Matku Boží, smiluj se i nad světem.

Š: Ave Maria, Ave Maria.

Jsme tak praktičtí.
Věcí je svět kolem nás!
Co jen polidští?
Zase jenom lidský hlas.
Oči zvedám k tobě, Matko Maria,
o tvé věčné světlo lásky prosím zas i já.

Ave Maria, ty znáš.

H: Ave Maria, ty znáš.

Š: Ave Maria, ty víš.

H: Ave Maria, ty víš.

Š: Pomoz jen dětem svým nést ten kříž.

Ave Maria, ty víš.

H: Ave Maria, ty víš.

Š: Ave Maria, ty znáš.

H: Ave Maria, ty znáš.

Š: Slyš ten hlas upřímných i náš, Maria.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy