Texty písní Hawk Nelson Zero

Zero

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Your life dreams are shattered. You're gone away
We've cried here for hours, and the hours turn to days
We know you regret this, leaving us here
With portraits and memories that we've held so dear.


When I hear your name, It's not the same
No matter what they say
I'm not okay.

Chorus:
And we started at zero, and went different ways.
Now we're all out here wasting away
And if we started at zero, then how did things change?
It seems like just yesterday we were the same.

It's been 3 months since he left us.
So far nothings been the same
And my question without answer is
Am I the one to blame?
He was such a good description of a favored future man
He spoke well of other people
And they said the same for him

When I hear your name, It's not the same
No matter what they say
I'm not okay.

Chorus:
And we started at zero, and went different ways.
Now we're all out here wasting away
And if we started at zero, then how did things change?
It seems like just yesterday we were the same ,we were the same.

Spoken:
They say they're sorry, but what are they sorry for?
How can they possibly know what I'm going through?
Tvé životní sny jsou zničené.
Odešel jsi
Plakali jsme hodiny a hodiny se změnily ve dny
Víme, že jsi litoval toho, že nás tu necháváš
S obrazy a vzpomínkami, které pro nás byly tak drahé

Když slyším Tvé jméno, už to není stejné
Nezáleží na tom, co říkají
Nejsem v pohodě


Refrén:
A začali jsme od nuly a šli různými cestami
Teď jsme všichni mimo, chřadneme a pokud jsme začali od nuly, jak se to změnilo?
Vypadá to, jako by to bylo teprve včera, co jsme byli stejní.

Je to tři měsíce, co nás opustil.
Od té doby nic není stejné
A má otázka bez odpovědi je
Jsem ten, kdo je vinen?
Byl jako přesný popis laskavého člověka
Mluvil dobře o jiných lidech
A oni říkali to samé o něm


Když slyším Tvé jméno, není to stejné
Nezáleží na tom, co říkají
Nejsem v pohodě

Refrén:
A začali jsme od nuly a šli různými cestami
Teď jsme všichni mimo, chřadneme a pokud jsme začali od nuly, jak se to změnilo?
Vypadá to, jako by to bylo teprve včera, co jsme byli stejní.

Mluvené slovo:
Říkají, že jim je to líto,
Ale co tím myslí?
Je možné, aby věděli, čím si procházím?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy