Texty písní HAYLEY WESTENRA Odyssey My Heart Belongs To You

My Heart Belongs To You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Through the window of my soul
All the secrets that I hold
Will be yours to share for always, always

Like a whisper in the wind
A gentle breeze touches my skin

And I know you’re with me always, always
I can feel it in the air
The fire that we share
Can only come from deep within
It’s a light that burns so bright
It guides you through the night
And leads you to me
So find your way back and

Hold me, touch me
Let the love come rushing through me
I’m yours with every breath I take
Forever and ever
Hold on to love
Cause deep down that’s what we’re made of
Never let go for my heart’s sake
Cause my heart belongs to you

I lie awake to hear you breathe
Only you can fill the need
That builds and burns so deep inside me, inside me

As the moon lights up the sky
There’s a thousand reasons why
That my heart will only beat for you

You’re the reason that I live
So now all I’ve got to give
I give it to you
Just don’t fight the feeling

Hold me, touch me
Let the love come rushing through me
I’m yours with every breathe I take
Forever and ever
Hold on to love
Cause deep down that’s what we’re made of
Never let go for my heart’s sake
Cause my heart belongs to you

Don’t give up but just give in
I will always be here waiting for you
Love will see us through

Hold me, touch me
Let the love come rushing through me
I’m yours with every breathe I take
Forever and ever
Hold on to love
Cause deep down that’s what we’re made of
Never let go for my heart’s sake
Cause my heart belongs to you
My heart belongs to you
My heart belongs to you
My heart belongs to you
My heart belongs to you…only you
Skrze okno mé duše
Všechna tajemství, které mám
Budou tvá, abys je vždy sdílel, vždy

Jako šepot ve větru
Jemný vánek se dotýká mé kůže

A já vím, že jsi se mnou vždy, vždy
Cítím to ve vzduchu
Ten oheň, který sdílíme
Může přijít jen z hloubky uvnitř
Je to světlo, které hoří tak jasně
Vede tě skrze noc
A vede tě ke mně
Tak najdi cestu zpět a

Drž mě, dotkni se mě
Nech lásku spěchat skrze mě
S každým svým nádechem jsem tvá
Navždy a vždy
Drž se lásky
Protože hluboko dole, to je to, z čeho jsme stvořeni
Nikdy to nenechám jít kvůli svému srdci
Protože mé srdce náleží tobě

Nespím,abych tě slyšela dýchat
Jen ty můžeš naplnit tu potřebu
Která se vytváří a hoří tak hluboko uvnitř mě, uvnitř mě

Jak měsíc rozzáří oblohu
Je tu tisíce důvodů, proč
Že mé srdce bude bít jen pro tebe

Jsi důvod, proč žiji
Takže teď vše, co můžu dát
Dám tobě
Jen nebojuj s tím pocitem

Drž mě, dotkni se mě
Nech lásku spěchat skrze mě
S každým svým nádechem jsem tvá
Navždy a vždy
Drž se lásky
Protože hluboko dole, to je to, z čeho jsme stvořeni
Nikdy to nenechám jít kvůli svému srdci
Protože mé srdce náleží tobě

Nevzdávej se, jen se odevzdej
Vždy na tebe tady budu čekat
Láska uvidí skrze nás

Drž mě, dotkni se mě
Nech lásku spěchat skrze mě
S každým svým nádechem jsem tvá
Navždy a vždy
Drž se lásky
Protože hluboko dole, to je to, z čeho jsme stvořeni
Nikdy to nenechám jít kvůli svému srdci
Protože mé srdce náleží tobě
Mé srdce náleží tobě
Mé srdce náleží tobě
Mé srdce náleží tobě
Mé srdce náleží tobě... jen tobě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy