Texty písní HB Frozen Inside God has all glory

God has all glory

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

God Has All Glory

When I was reborn, You gave your sign to me.
The cross was the way and it says you'll be with me... day after day.
I heard you calling and felt that I had to seek You!
And I finally realized, that your ways are so much higher than mine.

You know everything. Your wisdom and power exceeds all limits

God has all Glory, Power and Honour!
He came to save us. He gave his life for us!
God has all Glory, Power and Honour!
He concurred death and brought us salvation.

You forgave all the things that were sin against you.
It was so outstanding -- my dark heart is so clean -- You love me so!
Now I want to serve you. Whatever you want, I will do.
You have all the Power that's why I can trust in You. Jesus, my lord!

My life belongs to you, You promised to lead me and never leave me.
Bohu patří všechna Sláva

Když jsem byla znovuzrozena, dal jsi mi znamení.
Kříž byl tou cestou a říká mi, že budeš se mnou... den za dnem.
Uslyšela jsem tvoje volání, a pocítila, že Tě mám hledat!
A nakonec jsem si uvědomila, že Tvoje cesty jsou tak rozdílné od mých.

Ty víš všechno, Tvoje moudrost a síla přesahuje všechny možnosti.

Bohu patří všechna Sláva, Síla a Důstojnost!
Přišel nás zachránit. Položil za nás svůj život!
Bohu patří všechna Sláva, Síla a Důstojnost!
Podrobil si smrt a přinesl nám spásu.

Odpustil jsi mi všechno, co bylo hříchem proti tobě.
Bylo to tak význačné -- mé špinavé srdce je tak čisté -- Ty mne tak miluješ!
Teď Ti chci sloužit. Vše co chceš, udělám.
Patří ti všechna Síla, a proto v Tebe věřím. Ježíši, můj pane!

Můj život Ti náleží, slíbil jsi mi vést mě a nikdy mne neopustit.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy