Texty písní HB Frozen Inside It is time

It is time

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It Is Time

Are you saved for real? Now your life is ideal?
Have you made home your prison? What about our commission?
God has given you so much. Do you reach out to the lost?
Do you walk past with no thought, about those who have no hope?

Father in Heaven, help us surrender!
If you don't answer, all our hope is gone!

It is time to renew this covenant. Leave the past; take a step in faith again!
Take his hand, He will guide your way to his glory.
He takes care of everything.
It is time to renew this covenant. Leave the past; let the God be god again.
Take his hand, He will guide your way to his glory.
Jesus cares for everyone!

What are you waiting for? A revelation, the Pentecost?
Why is it hard to see, all you need is to believe.
Do you think that it's enough, just to have faith, then shut up.
If you do know Him, your mouth, it is open to testify!

The Lord is your shepherd, why do you worry?
Kneel down before him. You need His love again!
Je čas

Jsi opravdu spasen? Je teď tvůj život ideální?
Udělal jsi domov svým vězením? A co bude s naším posláním?
Bůh ti toho tolik dal. Vzhlížíš k těm ztraceným?
Procházíš se bez přemýšlení o těch, kteří již nemají žádnou naději?

Nebeský Otče, pomoz nám se vzdát!
Jestliže neodpovíš, veškerá naše naděje je ztracena.

Je na čase obnovit tuto smlouvu. Opusť minulost a měj znovu víru!
Chyť Jej za ruku, On tě povede cestou Jeho slávy.
On se o vše postará.
Je na čase obnovit tuto smlouvu. Opusť minulost a měj znovu víru!
Chyť Jej za ruku, On tě povede cestou Jeho slávy.
Ježíš se zajímá o všechny!

Na co ještě čekáš? Zjevení, Letnice?
Proč je to tak těžké pochopit, Vše co potřebuješ je uvěřit.
Myslíš, že stačí jen uvěřit a pak zmlknout.
Jestliže Ho znáš pak jsou tvá ústa otevřená k svědectví!

Pán je tvým pastýřem, proč se bojíš?
Poklekni před Ním. Ty zase potřebuješ Jeho lásku.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy