Texty písní HB Piikki lihassa Sana

Sana

Skrýt překlad písně ›

Sen tähden eksymme tieltä Jumalan
on niin tuntemattomaksi jäänyt pyhä Sanansa
Siksi me jäämme paikoillemme kanssa Jumalan
ja niin moni hukkuu ja niin moni heikoilla.

Matteus Markus, Luukas ja Johannes,
kukin kertoo evankeliumin näkökulmastaan,
kuinka Jeesus on sovittanut ihmisen ja Herran
ne saa uuden testamentin aloittaa.

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes,
Apostolit, Rooma, Korintti ja Galatia,
Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika,
Timoteus, Tiitus, Filemon ja Heprea
Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes.

Tä vanha fariseus Saulus Tarsolainen
on apostoli Paavalina myöskin tunnettu.
Paljon kärsimään joutui ja paljon kokemaan
ja hän kirjeissään ohjaa seurakuntiaan.

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes,
Apostolit, Rooma, Korintti ja Galatia,
Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika,
Timoteus, Tiitus, Filemon ja Heprea
Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes.

Myös meille säästetty vanha testamentti:
luominen, suvut, hallitsijat, runot, profeetat,
ihmiset, joiden kanssa ollut sanan Jumala,
jotta löytäisin, on se hyvä osata.

Moosekset, Joosua, Tuomarit ja Ruut,
Samuelit, Kuninkaat, Aikakirjat ja Esra,
Nehemia, Ester, Job, Psalmit, Sananlaskuja,
Saarnaaja, Korkea Veisu, sitten profeetat:
Jesaja, Jeremia, Valitusvirret, Hesekiel,
Daniel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja,
Joona, Miika, Nahum, Habakuk ja Sefanja,
Haggai, Sakarja, Malakia ja uudessa:

Matteus, Markus, Luukas ja Johannes,
Apostolit, Rooma, Korintti ja Galatia,
Efeso, Filippi, Kolossa, Tessalonika,
Timoteus, Tiitus, Filemon ja Heprea
Pietari, Johannes, Jaakob, Juudas, Johannes.
Uskovan ylpeys on nippelitieto.
Kaanaan kielessä maistereita monet ovatkin.
Ja kun Matteuksen alkuun on päässyt sukuluettelo
Jeesukseen asti Aabrahamista.

Aabraham, Iisak, Jaakob, Juuda ja Faares,
Esrom, Aram, Aminadab, Nahasson,
Salmon, Booas, Obed, Iisai, Daavid, kuningas,
Salomo, Rehabeam, Abia, Aasa,
joosafat, Jooram, Ussia, Jootam, Aahas, Hiskia,
Manasse, Aamon, Joosia, Jekonja, Sealtiel,
Serubbaabel, Abiud, Eljakim, Asor, Saadok,
Akim, Eliud, Eleasar, Mattan, Jaakob,
Joosef, Jeesus Kristus, ainut poika Jumalan.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy