Texty písní Heart Dreamboat Annie Crazy On You

Crazy On You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We may still have time
We might still get by
Every time I think about it I want to cry
With the bombs and the devils
And the kids keep coming
Nowhere to breathe easy...no time to be young
But I tell myself that I'm doing alright
There's nothing left to do tonight but go crazy on you

My love is the evening breeze touching your skin
The gentle sweet singing of leaves in the wind
The whisper that calls, after you in the night
And kisses your ear in the early light
You don't need to wonder, you're doing fine
And my love, the pleasure's mine
Let me go crazy on you

Wild man's world is crying in pain
What you gonna do when everybody's insane
So afraid of fortune, so afraid of you
What you gonna do?
Crazy on you, let me go crazy on you
I was willow last night in my dream
I bent down over a clear running stream
I sang you the song that i heard up above
And you keep me alive with your sweet flowing love
Crazy, crazy on you,
Let me go crazy, crazy on you
Můžeme mít ještě čas
Mohli bysme ještě obstát
Pořád o tom přemýšlím a chci plakat
S bombama a ďáblama
A děti stále přicházejí
Nemůžu si přestat dělat starosti... není čas být mladá
Ale říkám si, že to dělám dobře
Dneska večer neni nic jinýho na práci než se zbláznit do tebe

Moje láska je večerní vánek dotýkající se tvé kůže
Jemné, sladké zpívání listí ve větru
Šeptání, které po tobě v noci volá
A polibky tvého ucha v ranním světle
Nemusíš se divit, vedeš si dobře
A moje láska, to potěšení je moje
Nech mě zbláznit se do tebe

Svět divokého muže křičí bolestí
Co chceš dělat když jsou všichni šílení
Tak vystrašený z osudu, tak vystrašený z tebe
Co budeš dělat?
Zblázněná do tebe, nech mě zbláznit se do tebe
Minulou noc jsem v mém snu byla vrba
Sklonila jsem se dolů přes čistý ubíhající potok
Zpívala jsem ti píseň, tak že jsem jí slyšela nademnou
A ty mě držíš naživu tvým sladkou plynoucí láskou
Zblázněná, zblázněná do tebe,
Nech mě zbláznit se, zbláznit se do tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy