Texty písní Heaven shall burn Deaf To Our Prayers Trespassing the Shores of Your World

Trespassing the Shores of Your World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Blood trickles away in the sand
All hope crushed,
perished in the border fences of a secure stronghold
We crossed this lost world,
so much distress we have seen
The home we left behind,
it offered nothing but despair
Under the veil of darkness
we marched for endless years
Beyond the silver bright horizon
a brave new world exists

Trespassing the shores of your world
Piles of dead bodies at the walls of
Fortress Europe cast a shadow on your paradise
Oblivion and apathy will keep you warm

A continent beyond recovery
Like dark invaders they receive us
A gaping wound in the flesh of this earth;
a bleeding they refuse to staunch
Krvavé stroužky odtékají do písku
Všechna naděje zničena,
zabita u plotů zajištěné pevnosti
Prošli jsme tímto ztraceným světem
tolik strachu jsme spatřili
Domov, jež jsme opustili
nenabízel nic než zoufalství
Pod závojem temnoty
kráčíme po nekonečné roky
Za stříbrně jasným horizontem
úplně nový svět existuje

Zasahující břehy tvého světa
Pilíře mrtvých těl u zdí
Opevněné Evropy vrhají stín na tvůj ráj
Zapomnění a apatie udrží tě v teple

Kontinent po obnově
Jako temné vetřelce poslali nás
Zející rána v těle této země;
krvácející odmítají se poddat
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy