Texty písní Hellion Morning Star

Morning Star

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Have you been down to the river

There's footsteps inside the sand

Oh don't you know the invaders have come

To take the landOh! When evening comes

After the storm

When will it be the same

When they return

After the fight

Anly a few will remain

So we'll see it was he all along

It's soSee that the cities are burning

There's smoke in the valleys below

Moss-covered stone

Where the moonlight has shown

On land we knowOh! Let him ride on

Safe on the road

Shown by the silver moon

Strong be his lance

True be his aim

Be it their source of doom

So we'll then see it was he all along

It's soMorning starThieves they lie waiting in darkness

Making lone travellers their prize

But good man and thief

Must aid their relief

Protecting the home countrysideSoon you'll hear my voice

Calling your name

Floating it's was through air

You have the choice

You chose the path

Morning star leads you there

Soon they'll see it was me all along

It's so
Byl jste k řece

Tam stopách v písku

Oh Nevíte, útočníci přišli

Chcete-li zeměOh! Když přijde večer

Po bouři

Kdy to bude stejné

Když se vrátí

Po boji

Nastraně několik zůstane

Tak uvidíme, to byl po celou dobu

Je to takVidět, že města jsou hořící

Je tu kouřit v údolí pod

Mechem obrostlé kamenné

V případě, že měsíční světlo ukázalo

Na zemi známeOh! Nechte ho jízda na

Bezpečně na silnici

Ukazuje Měsíc stříbro

Silná byla jeho kopí

Pravda je jeho cílem

Ať už je to jejich zdroj zkázy

Tak jsme si pak vidět, že byl po celou dobu

Je to takjitřenkaZloději se nacházejí čekají ve tmě

Tvorba osamělý cestující svou cenu

Ale dobrý muž a zloděj

Musí být pomoc jim byla poskytnuta pomoc

Ochrana přírody domaBrzy uslyšíte můj hlas

Volání Vaše jméno

Plovoucí to bylo ve vzduchu

Máte na výběr

Jste si vybrali cestu

Jitřenka vede tam

Brzy se uvidíme, že se mnou po celou dobu

Je to tak
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy