Texty písní Hellogoodbye When We First Met (Official / HD 720p)

When We First Met (Official / HD 720p)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When we first met
Your hair was long and brown
You hadn't yet cut it all off
And now it's long once again, oh
Oh, it's long once again

As I kept track of every haircut that we ever had

I could, I could see how long it had been, oh
Oh, how long it had been

And this thought, made it clearer
I ought to be near her

All I see is where our days repeat
And our love goes on
As our hair grows long

Oh, Chelsea Lynn
I watched your hair grow from the root to tip
I know, I know I have always known
And I always will know
Oh, oh
That I could have a single direction until I am dead
I'll go, I'll go as I always have gone, and
And I always will go
Oh, oh

This thought made it clearer
I ought to be near her

All I see is where our days repeat
And our love goes on
As our hair grows long
Když jsme se poprvé seznámili
Tvé vlasy byly dlouhé a hnědé
Až dosud si je vůbec nestříhala
A teď jsou jednou tak dlouhé, ach
Ach, jsou jednou tak dlouhé

Když jsem tak sledoval všechny střihy vlasů, které sme kdy měli
Dovedl bych si představit, jak dlouhé mohly být, ach
Ach, jak dlouhé mohly být

Tato myšlenka to vyjasňuje
Měl bych být blízko u ní

Vidím jen, jak se naše dny opakují
A naše láska trvá
Stejně jak dlouho rostou naše vlasy

Ach, Chelsea Lynn
Pozoroval jsem růst Tvých vlasů od kořínků ke konečkům
Vím, vím, co jsem vždy vědel
A vždy budu vědět
Ach, ach
Že bych měl mít, dokud nezemřu, jediný směr
Půjdu, půjdu směrem, kterým jsem dosud šel, a
A vždy půjdu
Ach, ach

Tato myšlenka to vyjasňuje
Měl bych být blízko u ní

Vidím jen, jak se naše dny opakují
A naše láska trvá
Stejně jak dlouho rostou naše vlasy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy