Texty písní Hilary Duff Dignity Gypsy Woman

Gypsy Woman

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Gypsy Woman


Was it her face that invaded your mind
Her kind that isn´t that hard to find
She lets you think that you found you first
That's how she works
Her sick and twisted gypsy curse

She can swallow knives
She can swallow lives
Golden black stare
Brought the night of your demise..

Try to runaway with the gypsy woman
Here today then gone for good
Can't get away with a gypsy woman
Thought no one would know
Your secrets down below

But you can't go
Can't go with her
Can't go
Can't go with her
Can´t go
can´t go with her
can´t go
The gypsy woman

This is her favorite game to play
She's got you stumbling (stumbling)
Talks with a grin
Cause she's got no shame
Enjoy the fame
Bringing down the family name

She can swallow knives
She can swallow lives
Golden black stare
But the night is your demise..

Try to runaway with the gypsy woman
Here today then gone for good
Can't get away with a gypsy woman
Thought no one would know
Your secrets down below

But you can't go
Can't go with her
Can't go
Can't go with her
Can't go
Can't go with her
can´t go
The gypsy woman

She can rob you blind with just one look
From those eyes
Out of all the thieves that trained her
None of them could tame her

Try to runaway with the gypsy woman
Here today then gone for good
Can't get away with a gypsy woman
Thought no one would know
Your secrets down below

But you can't go
Can't go with her
Can't go
Can't go with her
Can't go
Can't go with her
Can´t go
The gypsy woman

Tell me was it worth it
Can you tell me it was worth it
Tell me was it worth it
Can you tell me it was worth it

(The battle of France is over0
Muž: Bitva Francie končí
Hilary: Blahopřání, vy jste spojili řady celého zbytku

Bylo to tvář která napadla vaši mysl?
Druh není to těžký najít
Ona nechá vás myslí si, že ona našla vás nejprve
Takto ona pracuje, její nemocný a zkroucený prokletí cikána

Ona může polykat nože
Ona může polykat životy
Zlato a černý upřený pohled, v noci vašeho zániku

(pěvecké sbory)
Zkusit utìk se ženou cikána
Zde dnes pak šel pro dobrý
Nemůže vyjít dobře ze ženy cikána
Bůh, nikdo nebude vědět, vaše tajemství dolů dole

Ale nemůžete jít, nemùže jít s ní
Nejděte, nemůže jít s ní
Nejděte, nemůže jít s ní
Nejde, žena cikána

Toto je její oblíbená hra k tomu, aby hrála
Ona má vy klopýtání, zakopne, stu, stu klopýtání
Jednání s úšklebkem zpùsobí, že ona nemá žádná hanba
Těšte se ze slávy, přinášení dolů rodného jména

Ona může polykat nože
Ona může polykat životy
Zlato a černý upřený pohled, v noci vašeho zániku

(pěvecké sbory)

Ale nemùžete jít, nemůže jít s ní
Nejděte, nemůže jít s ní
Nejděte, nemůže jít s ní
Nejde, žena cikána

(most)
Ona mùže vyloupit vy slepý s jen jedním pohledem od tìch oèí
Ze všech zlodějů kteří trénovali její nikdo z nich mohli zkrotit jí

(pìvecké sbory)

Ale nemùžete jít, nemùže jít s ní
Nemùže jít, nemùže jít s ní
Nemùže jít, nemùže jít s ní
Nemùže jít, žena cikána (opakování)

řekni mi byli to mající cenu toho, mùžete vidíte máte to cenu to?
řekni mi byli to mající cenu mùže mi øíct jste mìla to cenu to

Muž: Bitva Francie končí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy