Texty písní Hole Celebrity Skin Northern Star

Northern Star

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And I cry and no one can hear
Inhale the blinded eyes that see
The chaos bring the pitiful to me
Even though I'm wide awake
I will in blackest night
And I wait for you
It's cold in here, there's no one left
And I wait for you
And nothing stops it happening
And I knew I'd cherish all my misery alone

And I wait staring at the northern star
I'm afraid it won't lead me anywhere
He's so cold he will ruin the world tonight
All the angels kneel into the northern lights
Kneel into the frozen lights

And they paid, I cry and cry for you
Ghosts that haunt you with their sorrow
I cried 'cause you were doomed
Praying to the wound that swallows all that's cold and cruel
Can you see the trees, charity and gratitude?
They run to the pines
It's black in here, blot out the sun and run to the pines
Our misery runs wild and free
And I knew the fire and the ashes of his grace

And I wait staring at the northern star
I'm afraid it won't lead you very far
He's so cold he will win the world tonight
All the angels kneel into the frozen lights
Feel their hearts, they're cold and white

And I want you
And blessed are the broken
And I beg you
No loneliness, no misery is worth you
Oh, tear his heart out
Cold as ice, it's mine

And I wait praying to the northern star
I'm afraid it won't lead you anywhere
He's so cold raining on the world tonight
All the angels kneeling to the northern lights

And I pray begging to the northern star
I'm afraid it won't lead you anywhere
He's so cold he will rule the world tonight
All the angels kneeling to the northern lights
Kneeling to the frozen lights
Feel their hearts, they're cold as ice
Severní Hvězda

A já brečím a nikdo v pekle neslyší
Slepé oči vidí ten chaos
Dej mi soucit
I přesto, že jsem bdělá a budu
A nejčernější noc a čekám na Tebe
Je tu zima a nikdo neodešel
A já čekám na Tebe
A nic nemůže zastavit to, co se děje
A vím, že bych se měla starat o svoji bídu sama

A já čekám, zírajíc na Severní hvězdu
Bojím se, že mě to nikam nedovede
Je tak chladný, dnes večer zruinuje celý svět
Všichni Andělé klečí před Severními světly
Klečí před mrazivými světly

A oni zaplatili a já brečím a brečím pro Tebe
Duchové Tě straší svou bolestí
Brečela jsem, protože jsi byl odsouzen
Modlení se ke zranění, které se spolkne
Tohle všechno je chladné a kruté
Vidíš stromy, dobročinnost a vděk?
Utíkají k borovicím
Je tu tma, slunce je vyhlazené
A utíkají k borovicím
Naše bída běží nespoutaná a volná
A znala jsem oheň a popel jeho půvabu

A já čekám, zírajíc na Severní hvězdu
Bojím se, že Tě to daleko nedovede
Je tak chladný, dnes večer vyhraje celý svět
Všichni Andělé klečí před mrazivými světly
Pociť jejich srdce, jsou chladná a bílá

A já Tě chci!
A požehnání je zničené
A já Tě žádám!
Žádná bída, samota Tě nezajímá
Oh, roztrhej jeho srdce, chladné jako led, které je moje!

A já čekám, modlíc se k Severní hvězdě
Bojím se, že mě to nikam nedovede
Je tak chladný, dnes večer prší na tento svět
Všichni Andělé klečí před Severními světly
A já se modlím, žebrajíc u Severní hvězdy
Bojím se, že Tě to daleko nedovede
Je tak chladný, dnes večer vládne světu
Všichni Andělé klečí před Severními světly
Klečí před mrazivými světly
Pociť jejich srdce, jsou chladná jako led!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy