Texty písní Hugh Laurie Mystery

Mystery

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All my life has been a mystery
You and I were never ever meant to be
That's why I call my love for you a mystery

Different country
You and I have always lived in a different country
And I know that airline tickets don't grow on a tree
So what kept us apart is plain for me to see
That much at least is not really a mystery

Estuary
I live in a houseboat on an estuary
Which is handy for my work with the Thames Water (2006: Port) Authority
But I know you would have found it insanitary
Insanitary

(2006: Hated me) Taken a violent dislike to me
I'd be foolish to ignore the possibility
That if we'd ever actually met, you might have (2006: taken a violent dislike to me) hated me
Still, thats not the only problem that I can see

Dead since 1993
You've been dead now . . . wait a minute, let me see
Fourteen years come next January
As a human being you are history

So why do why I still long for you?
Why is my love so strong for you?
Why did I write this song for you?
Well, I guess it's just a mystery
Mystery
Záhada

Celý můj život je záhada
Ty a já jsme nebyli nikdy, vůbec kdy myšleni k bytí
To je to proč nazývám svou lásku k tobě záhadou
Jiná země
Ty a já jsem vždy žili v jiné zemi
A já vím, že letenky nerostou na stromě
Takže to co nás drželo od sebe je pro mě prosté k pochopení
Tak, nakonec, to není vážně záhada
Ústí (řeky)
Žiju v obytném člunu v ústí
Což je šikovné pro mou práci s přístavem autority
Ale vím že tobě by to přišlo nehygienické
Nehygienické
Nenávidělas mě
Byl bych hloupý kdybych ignoroval tuto skutečnost
Ale kdybychom se doopravdy setkali, mohla bys začít ke mě mít mohutný odpor
Stále, to není jediný problém který mohu vidět
Mrtvá od 1993
Jsi teď mrtvá... počket chvilku, nech mě přemýšlet
14 let to bude v lednu
Jako lidská bytost jsi historie
Tak proč po tobě stále toužím
Proč je má láska k tobě tak silná
Proč jsem pro tebe napsal tuhle píseň
No, hádám že to je prostě záhada
To je prostě záhada
Záhada
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy