Texty písní Hypocrisy Abducted Point Of No Return

Point Of No Return

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wide awake for the whole event
Never been such a plague
They will die to survive
Turn around and walk away

Walk into the fire
Watch the flames
They will die for you
'cause you were chosen

In the form of a voiceless dream
Never be afraid of death.
The immortal life can take it's toll.
You am I, as I am me.

Never trust the wise men
They will push you off the right track
And when they throw these demons before you
Just be prepared to strike back

Priests and christians
Who will know from the truth?
You will not fill your empty cup
'cause you are a god
Naprosto bdělý v očekávání celé té události
Nikdy nebuď jako mor
Zemřou, aby přežili
Otoč se a odejdi

Jdi do ohně
Sleduj plameny
Zemřou pro Tebe
Protože jsi byl vyvolen

Ve formě bezhlasného snu
Nikdy se neboj smrti
Nesmrtelnost si může vybrat svou daň
Ty jsi já, stejně tak jako já jsem Ty

Nikdy nevěř mudrcům
Svedou Tě ze správné cesty
A když před Tebe předhodí tyto démony
Buď připraven na zpětný úder

Knězi a křesťané
Kdo bude znát pravdu?
Nenaplníš svůj prázdný pohár
Protože jsi Bůh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy