Texty písní Hypocrisy Inferior Devoties God Is A Lie

God Is A Lie

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So, you think you're a god!
You're nothing but a piece of shit,
and if I get my hands on you,
you will slowly die!
Oh the church of God
preaching all the shit
I'm not scared of you
I think Jesus,
GOD IS LIE
I rule this world,
and Satan's son was sent.
Son of evil, heart cold as blood.
Father Satan give me your power!
To create a new world.
Assemble at the gate,
and we'll be as one.
Reaches night, the end of dawn, evil.
GOD IS A LIE
All my slaves and await,
obey me and you die!
Tak, Ty si myslíš, že jsi Bůh!
Nejsi nic, než jenom kus hovna
A když na Tebe dám své ruce
Pomalu zemřeš!
Ó, Boží chrám
Káže všechny ty sračky
Nebojím se Tě
Myslím, Ježíši,
ŽE BŮH JE LEŽ
Vládnu tomuto světu
A byl seslán Satanův syn
Syn zla, srdce chladné jako krev
Otče Satane, dej mi svou moc!
Vytvořit nový svět
Shromážděte se břed branou
A budeme jako jeden
Dosáhne noci, konce úsvitu, zla
BŮH JE LEŽ
Všichni mí otroci a očekávání
Podrob se mi a zemři!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy