Texty písní Hypocrisy Inferior Devoties Mental Emotions

Mental Emotions

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[digipak bonus]

Reality! my fault, as i cut you deep. My deacon knows as i cut you with this knive.
??? ??? ??? ??? ???
The energy! provided by the blood on the sacred knife thats in you
this sacrifice i give to you my lord ??? ??? ??? king of hell
Theres no control, a bloody gore, hanging from the ceiling, i cut wide open your body,
I feel a-live!!!! Their fate they decide, I release avenge on your mankind.
Love will float away, as i tear the body apart, Mental Emotions never AGAIN!!!!!!!!
(banus na digipacku)

Realita! Má chyba, když Tě řežu, hluboko. Můj diákon ví, když Tě řežu tímto nožem.
??? ??? ??? ??? ???
Energie! Poskytována krví na tomto posvátném noži, který je v Tobě
Tato oběť, kterou Ti dávám, můj pane ??? ??? ??? králi pekla
Neovládám se, krvavá kaluž, vysící od stropu, doširoka jsem rozřezal Tvé tělo
Cítím se ži-vý!!!! Jejich osud, pro který se rozhodli, vykonám pomstu na Tvém lidském druhu.
Láska odpluje, když rozřežu Tvé tělo na kusy, již NIKDY více psychické emoce!!!!!!!!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy