Texty písní Hypocrisy Into The Abyss Hypocrisy Death row No Regrets

Hypocrisy Death row No Regrets

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am no savior
And I ain't no saint
They will take me to the electric chair
Yeah, Ha ha ha

No remorse
And no regrets
For those I've sent straight to hell

I have my demons
They're all here in my cell
They're all here and follow me everywhere

My hate controls me
And gives me strength
My only protection inside the walls

Dying. Desiring. Crying. Dying.
Dying. Desiring. Crying. Dying.

The walls are closing in
My cell is getting smaller
Soon, all the pains must cease
Life will end here

My final days are coming
I can wash away this pain
My body's getting colder
Oh, I feel so unafraid

Dying. Desiring. Crying. Dying.
Dying. Desiring. Crying. Dying.

The walls are closing in
My cell is getting smaller
Soon, all the pains must cease
Life will end here

My final days are counting
I can wash away this pain
My body's getting colder
Oh, I feel so unafraid

On death row.
Rad smrti(žiadne zľutovanie)

Nie som žiadny spasiteľ
A nie som žiadny svätec
Dajú ma na elektrické kreslo
Yeah ha ha ha

Žiadne výčitky
a žiadne zľutovanie
Za toto som bol poslaný rovno do pekla.

Mám svojich demonov
všetci sú tu v mojej cele
všetci sú tu a nasledujú ma všade

Moja nenávisť ma ovláda
a dáva mi silu
Moja jediná ochrana je v stenách

Zomieranie,želanie,plakanie,zomieranie
Zomieranie,želanie,plakanie,zomieranie

Steny sa uzatvárajú
moja cela sa zmenšuje
o chvíľu všetky bolesti musia ustať
Život sa skončí tu.

Moje posledné dni sa blížia
môžem zmývať túto bolesť
Moje telo sa ochladzuje
Oh,cítim sa tak nebojácne.

Zomieranie,želanie,plakanie,zomieranie
Zomieranie,želanie,plakanie,zomieranie

Steny sa uzatvárajú
moja cela sa zmenšuje
o chvíľu všetky bolesti musia ustať
Život sa skončí tu.

Moje posledné dni sa blížia
môžem zmývať túto bolesť
Moje telo sa ochladzuje
Oh,cítim sa tak nebojácne.

Na rade smrti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy