Texty písní Hypocrisy Maximum Abduction Roswell 47

Roswell 47

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Their freedom was taken away as they crashed
To be abducted for research
The experiment will make sure they won't last
Are there still some alive ones?

The incident was shut down
Because national security
Was in jeopardy
They say the weather balloon crashed
But we know it's bullshit
We have the right to know what really happened in
Roswell 47
Shipping back pieces to hangar
To slowly put it together
To find new weapon technology
And maybe answer how to live forever

Afraid of spreading the disease, chaos and confusion
The energy and physics law will be worthless
But we have the right to know what really happened in
Roswell 47

They came to visit us in secret, but something really happened
They lost control and crashed in Roswell 1947
1947
Sebrali jim svobodu, když havarovali
Byli uneseni kvůli výzkumu
Experimentálně se ujistí, že nebudou poslední
Jsou tam stále nějací živí?

Incident byl utajen
Kvůli národní bezpečnosti
Bylo to ohrožení života
Říkali, že havaroval meteorologický balón
Ale my víme, že to jsou kecy
Máme právo vědět, co se skutečně stalo v
Roswellu 47
Přepravili kusy zpátky do hangáru
Aby je mohli dát pomalu zase dohromady
A najít novou technologii zbraní
A možná i odpověď na otázku o věčném životu

Obava ze šíření nemocí, chaosu a zmatku
Energie a fyzikální zákony budou k ničemu
Ale my máme právo vědět, co se skutečně stalo v
Roswellu 47

Přišli, aby nás v tajnosti navštívili, ale něco se opravdu stalo
Roku 1947 ztratili kontrolu a havarovali v Roswellu
1947
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy