Texty písní Hypocrisy The Fourth Dimension Slaughtered

Slaughtered

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am alive to make you pay
I am alive to take your life

For thirty years I've waited
Finally, the time is here
Hunting you down and destroy you
For betraying me

Lying about your religion
Hereby, I sentence to death
Don't you ever be preachin'
About the things you don't understand

Reach for eternal fire
Reach for the death
Betray the liar
I capture your soul

I'll cut your arms and legs
So you can't get away
Your blood now will pour through your ???
Won't you let me go

Your scream will give me pleasure
To see you suffer
You're my unmoving treasure

The betrayer paid in blood
Jsem naživu, abych Tě donutil zaplatit
Jsem naživu, abych si vzal Tvůj život

Čekal jsem třicet let
Konečně, nadešel čas
Uštvu Tě a zničím
Za to, žes mne zradil

Lež o Tvém náboženství
Takto, odsoudil jsem Tě k smrti
Již nikdy nebudeš kázat
O věcech, kterým nerozumíš

Dosažení věčného plamene
Dosažení smrti
Zradit lháře
Ukořistím Tvou duši

Useknu Ti ruce a nohy
Takže nebudeš moci utéct
Tvá krev teď bude proudit skrze Tvé ???
Nechceš mne nechat odejít, že ano

Tvůj křik mne potěší
Vidět, jak trpíš
Jsi můj nehybný poklad

Zrádce zaplatil krví
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy