Texty písní Hypocrisy The Fourth Dimension T.E.M.P.T.

T.E.M.P.T.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Your time will come to face the truth
You only live to die, to die in pain
People like you, you were only meant to suffer
For a ??? of your own state of mind

Wandering right through
You make me puke – bljuvat'
You prefer ??? to die

You remain in your own bile - gorcina
Though always
??? way to be

???

Where will you go now?
??? of torture
We're coming up to offer
You know in the end you will suffer
Rise, king of hell
???
No one will care
What do you do with your life?
Váš čas nadejde, abyste čelili pravdě
Žijete jenom proto, abyste zemřeli, zemřeli v bolestech
Lidé jako vy, byli jste stvořeni pouze k utrpení
Pro ??? Vašeho vlastního stavu mysli

Putování přímo, bez přestávky
Chce se mi z vás zvracet
Preferujete ??? zemřít

Setrváváte stále ve své zatvrzelosti
Ačkoliv vždy
??? způsob bytí

???

Kam nyní půjdete?
??? mučení
Přicházíme s nabídkou
Víte, že na konci budete trpět
Povstaň, králi pekla
???
Nikdo se nestará
Co to děláš se svým životem?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy