Texty písní I Blame Coco The Constant Self Machine

Self Machine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I saw the mirror starin' back at me
And it told me I'm a self machine
[x2]

It said I gave you these scars
And I gave you these wounds
I told you the false
And I showed you the truth

I saw the mirror staring back at me
And it told me I'm a self machine

Lonely robot in a wasteland
Rusting in a lonely harbor
Lonely robot in a wasteland
Rusting in the harbor's water

I'm not a human if you say I'm not
I'm not a human if my engines lock
And this motor that you call my heart
Is another machine that will stop

And the impression of my self machine
The word was spoken and it was foreseen
Then I am powered by this gasoline
My eyes lit up as if by kerosene

See constellations and stars
And the powers that be
Engaged in a dance
This robotic routine

Now are we two worlds apart or in between
A pixel lost on the computer screen

Lonely robot in a wasteland
Rusting in a lonely harbor
Lonely robot in a wasteland
Rusting in the harbor's water

I'm not a human if you say I'm not
I'm not a human if my engines lock
And this motor that you call my heart
Is another machine that wont stop

Wait harbor, wait
Water still, water still
And shake, the ground will shake
I'll stand still, I'll stand still

Lonely robot in a wasteland
Rusting in a lonely harbor
Lonely robot in a wasteland
Rusting in the harbor's water

I'm not a human if you say I'm not
I'm not a human if my engines lock
And this motor that you call my heart
Is another machine that won't stop
Won't stop

I'm not a human if you say I'm not
I'm not a human if my engines lock
And this motor that you call my heart
Is another machine that won't stop
Viděla jsem zrcadlo, jak na mě zírá
A řeklo mi, že jsem stroj

Řeklo Dalo jsem ti tyhle jizvy
A dalo jsem ti tahle zranění
Řeklo jsem ti lež
A ukázalo pravdu

Viděla jsem zrcadlo, jak na mě zírá
A řeklo mi, že jsem stroj

Osamocený robot v pustině
Rezivějící v opuštěném přístavu
Osamocený robot v pustině
Rezivějící v přístavních vodách

Nejsem člověk, když říkáš, že ne
Nejsem člověk, když se mi zasekne motor
A tenhle motor, kterým voláš mé srdce
Je další stroj, který se zastaví

A ten pocit z toho, že jsem stroj
Slovo bylo řečeno, bylo předvídatelné
Pak jsem dostala sílu díky benzínu
Mé oči se díky petroleji otevřely

Vidím souhvězdí a hvězdy
A síly, které jsou
Zaměstnány tancem
Taková mechanická rutina

A teď jsme dva světy, rozdělené nebo sloučené
Ztracený pixel na počítačové obrazovce

Osamocený robot v pustině
Rezivějící v opuštěném přístavu
Osamocený robot v pustině
Rezivějící v přístavních vodách

Nejsem člověk, když říkáš, že ne
Nejsem člověk, když se mi zasekne motor
A tenhle motor, kterým voláš mé srdce
Je další stroj, který se nezastaví

Počkej přístave, počkej
Ztichni vodo, ztichni
Třes se, země se zatřese
Já stále stojím, stále stojím

Osamocený robot v pustině
Rezivějící v opuštěném přístavu
Osamocený robot v pustině
Rezivějící v přístavních vodách

Nejsem člověk, když říkáš, že ne
Nejsem člověk, když se mi zasekne motor
A tenhle motor, kterým voláš mé srdce
Je další stroj, který se nezastaví
Nezastaví

Nejsem člověk, když říkáš, že ne
Nejsem člověk, když se mi zasekne motor
A tenhle motor, kterým voláš mé srdce
Je další stroj, který se nezastaví
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy