Texty písní Ima Robot Ima Robot Here Comes Bombs

Here Comes Bombs

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And our bureaucratic collective elite
(With our good in mind, of course)
Have turned all focus to the remaining nemesis
Spinning themselves from the axis of evil

Disease and terror, disease and terror
And this is America, impenetrable America
And Ima Robot, Ima Robot

Now we're award-winning
Get this one-time offer
Buy our album please

We got five stars
It will change your life
And make traffic bearable
For only $15.99
Get it 'cause you're running out of time

Here come the bombs, life is over
Here come the bombs, it's a nuke, ah
Here come the bombs, run for cover
Here come the bombs, now help each other

Listen up, they get your limited lunch pail
With the Superkids Value Meal
We don't charge extra touching fees
So touch me, please

And get your free autographed knee pads
And for the homies we've got autographed ski masks
Hell no, we can't get you no free pass
But if you want, you can follow us into rehab

Here come the bombs, life is over
Here come the bombs, it's a nuke, ah
Here come the bombs, run for cover
Here come the bombs, run for cover

We sell it, you buy it
You dyin' to try it?
We sell it, you buy it
You dyin' to try it?

We sell it, you buy it
You dyin' to try it?
We sell it, you buy it
While people are dyin'

You sell it, you buy it
You're dyin' to try it
You buy it, we sell it
While people are yellin'

Here come the bombs
Here come the bombs
Here come the bombs
Here they come

Here come the bombs, life is over
Here come the bombs, it's a nuke, ah
Here come the bombs, run for cover
Here come the bombs, run for cover
A naše byrokratické elity kolektivní
(S naším dobré na mysli, samozřejmě)
Se obrátili všichni soustředit na zbývající nemesis
Spinning se z osy zla

Nákaza a děs, nemoci a teroru
A to je Amerika, neproniknutelný Amerika
A Ima Robot, Ima Robot

Teď jsme zadání-vítězný
Získat tento bývalý nabídku
Prodám naše album, prosím

Máme pět hvězd
To změní váš život
A aby provoz snesitelný
Za pouhých 15,99 dolarů
Si to 'příčina jste v časové tísni

Zde přicházejí bomby, život je u konce
Zde přicházejí bomby, to je atomovku, ah
Zde přicházejí bomby, běh na krytí
Zde přicházejí bomby, nyní vzájemně si pomáhat

Poslouchejte, oni si své omezené oběd kbelík
S Superkids hodnotu jídla
Neúčtujeme další poplatky dotýkat
Tak dotkni se mě, prosím

A získejte zdarma podepsanou kolen
A pro homies máme podepsanou maskách
Peklo ne, nemůžeme vám žádný volný průchod
Ale pokud chcete, můžete se nás do rehabilitace

Zde přicházejí bomby, život je u konce
Zde přicházejí bomby, to je atomovku, ah
Zde přicházejí bomby, běh na krytí
Zde přicházejí bomby, běh na krytí

My ho prodat, můžete ho koupit
Jste dyin 'to zkusit?
My ho prodat, můžete ho koupit
Jste dyin 'to zkusit?

My ho prodat, můžete ho koupit
Jste dyin 'to zkusit?
My ho prodat, můžete ho koupit
Zatímco lidé jsou dyin '

Prodáte to, si ho koupíme
Jsi dyin 'to zkusit
Si ji koupíte, jsme prodat
Zatímco lidé se yellin '

Zde přicházejí bomby
Zde přicházejí bomby
Zde přicházejí bomby
Už jsou tady

Zde přicházejí bomby, život je u konce
Zde přicházejí bomby, to je atomovku, ah
Zde přicházejí bomby, běh na krytí
Zde přicházejí bomby, běh na krytí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy