Texty písní Immortal Sons Of Northern Darkness Tyrants

Tyrants

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Music: Abbath/Horgh]
[Lyrics: Demonaz]

Armoured horses gloves of steel
Silverblades... time to reveal
We're the tyrants that guard the land
Proud upon our gilded thrones
Servants of... our great ancestors
Who guarded the gates... to infinity
Once kings of shadows
On these blackened fields
All might and domination
Ruled the realm of the above

Inconquerable walls... weapon of might
Splendour and nobility... barbaric times
We're the tyrants that guard the land
Proud upon our gilded thrones
The kings at hold... on their thrones
Immortal and invincible... the might lives on
Armies hoovered accross the lands
Here rolls the rivers of red
Beyond that has no man been

Armoured horses gloves of steel
Siilverblades... time to reveal
We're the tyrants that guard the land
Proud upon our gilded thrones
moments of time roll
Deep within the mind
Thoughts roam free and endless
Remembering the tyrants time
obrnění koně, ocelové rukavice
stříbrné čepele.... čas na odhalení
jsme tyranové, strážci kraje
pyšní na své pozlacené trůny
sluhové.... našich velkých předků
kteří hlídali brány..... do nekonečna
jen králové stínů
na těhlech černých polích
celá moc a dominance
dává pravidla těmto oblastem

nedobytné hradby.... zbraň moci
nádhera a vznešenost.... barbarské časy
jame tyranové, strážci ostrova
pyšní na své pozlacené trůny
králové se drží..... na svých trůnech
nesmrtelný a nepřemožitelný...... síla žije
armády vypleňují kraje
tady tečou řeky krve
kterou žádný muž nepřekročil

obrnění koně, ocelové rukavice
stříbrné čepele.... čas na odhalení
jsme tyranové, strážci kraje
pyšní na své pozlacené trůny
momenty přenesení času
hluboko uvnitř paměti
myšlenky se volně a nekonečně toulají
pamatujíc na tyranské časy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy