Texty písní Iyaz Charice Ft Iyaz Pyramid

Charice Ft Iyaz Pyramid

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Shawty's love is like a pyramid
We stand together till the very end
There'll never be another love for sure
Iyaz and Charice let we go

Stones heavy like the love you've shown
Solid as the ground we've known
And I just wanna carry on
We took it from the bottom up
And even in a desert storm
Sturdy as a rock we hold
Wishing every moment froze
Now I just wanna let you know
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love

Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep on goin'
Forever we will stay like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey

Cold never ever when you're close
We will never let it fall
A story that was never told
Something like a mystery
And every step we take we've grown
Look how fast the time has flown
The journey to the place i know
We're going down in history
Earthquakes can't shake us
Cyclones can't break us
Hurricanes can't take away our love

Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep it goin'
Forever we will stay like a pyramid

Like a pyramid girl I'ma show you
That I love you so much that we're gonna get through
Even when it storms I will never go
I'ma be the one to keep you safe
Before was a love I care more than enough
Holding on to one another be the couple when it's rough
Mother nature, a disaster won't stop our happy ever after

Pyramid..here we goin'
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey

Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep on goin'
Forever we will stay like a pyramid

Pyramid..
Pyramid, we've built this on a solid rock
It feels just like it's heaven's touch
Together at the top (at the top baby) like a pyramid
And even when the wind is blowin'
We'll never fall just keep it goin'
Forever we will stay like a pyramid
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey
Like a pyramid, like a pyramid hey
Shawty láska je jako pyramida
Stojíme spolu až do konce
Tam už nikdy nebude další láska pro jistotu
Iyaz a Charice let jsme se jít

Kameny jsou těžké, jako láska, které jste zobrazí
Pevné jako důvod známe
A já jen chci, aby na
Vzali jsme to od zdola nahoru
A dokonce v Pouštní bouře
Robustní jako rock pořádáme
, Který si přeje každý okamžik ztuhl
Teď už jen chci, abys věděl
Zemětřesení nemůže třást nás
Cyklony nemůže zlomit nás
Hurricanes nemůže odvézt naši lásku

Pyramid jsme vytvořili tuto na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe na dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pád prostě udržet na Goin '
Navždy zůstaneme jako pyramida
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej

Studená nikdy, když jsi blízko
Budeme nikdy nechat ho spadnout
Příběh, který byl nikdy neřekl
Něco jako tajemství
A každým krokem jsme se vzít jsme se pěstuje
Podívejte se, jak rychle čas létalo
Cesta na místo, já vím
Jedeme do dějin
Zemětřesení nemůže třást nás
Cyklony nemůže zlomit nás
Hurricanes nemůže odvézt naši lásku

Pyramid jsme vytvořili tuto na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe na dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pokles jen nechte to jede '
Navždy zůstaneme jako pyramida

Stejně jako pyramida holka Jsem ukážu
Že tě miluji natolik, že jsme to projít
Dokonce i když se bouře jsem nikdy jít
Jsem být tím, kdo Vás v bezpečí
Předtím, než byla láska mi záleží víc než dost
Holding se k sobě být pár, když je to drsné
Matka příroda, bude katastrofa nezastaví náš šťastný od té doby

Pyramid .. tady jel '
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej

Pyramid jsme vytvořili tuto na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe na dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pád prostě udržet na Goin '
Navždy zůstaneme jako pyramida

Pyramid ..
Pyramid jsme vytvořili tuto na pevné skále
Je toho názoru, stejně jako je to nebe na dotek
Společně nahoře (v horní dítě) jako pyramida
A i když vítr vane '
Nikdy pokles jen nechte to jede '
Navždy zůstaneme jako pyramida
Stejně jako pyramida, jako pyramida hej
Stejně jako pyramida, jako pyramida
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy