Texty písní Jackie Evancho Angel

Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Spend all your time waiting,
for that second chance.
For a break that would make it okay,
there's always one reason,
to feel not good enough,
And it's hard at the end of the day.
I need some distraction.
Oh, beautiful release!
Memory seeps from my veins,
let me be empty!
And weightless and maybe,
I'll find some peace tonight.

In the arms of an angel
fly away from here,
from this dark cold hotel room.
And the endlessness that you fear,
you are pulled from the wreckage,
of your silent reverie,
you're in the arms of the angel.
May you find some comfort there.

So tired of the straight line...
And everywhere you turn.
There's vultures and thieves at your back,
and the storm keeps on twisting.
You keep on building the lie,
that you make up for all that you lack.
It don't make no difference!
Escaping one last time.
It's easier to believe in this sweet madness, oh!
This glorious sadness that brings me to my knees.

In the arms of an angel
fly away from here,
from this dark cold hotel room.
And the endlessness that you fear,
you are pulled from the wreckage,
of your silent reverie,
you're in the arms of the angel.
May you find some comfort there.

In the arms of an angel
fly away from here,
from this dark cold hotel room.
And the endlessness that you fear,
you are pulled from the wreckage,
of your silent reverie,
you're in the arms of the angel.
May you find some comfort there.
You're in the arms of the angel!
May you find some comfort here!
Trávíš celý svůj čas čekáním
na druhou šanci.
Na přestávku, která by to spravila
vždy je tu důvod
necítit se dost dobře
a je to těžké na konci dne.
Potřebuji nějaké rozptýlení.
Oh, krásné uvolnění!
Vzpomínka prosakuje z mých žil,
nechá mě prázdnou!
A bez tíže a možná
najdu dnes klid.

V náruči anděla
odletím odsud,
z toho temného, chladného hotelového pokoje
a nekonečnosti, které se bojíš,
jsi vytažen z trosek
tvého tichého snění
jsi v náručí anděla.
Možná zde najdeš útěchu.

Tak unavená z té přímé trasy....
a kdekoliv se obrátíš
jsou ti v patách supi a zloději
a bouře se stále stáčí.
Stále buduješ lži,
aby jsi utvořil vše co jsi postrádal.
To nečiní žádný rozdíl!
Naposledy uniknout.
Je jednodušší věřit v toto sladké šílenství, oh!
Tento nádherný smutek, který mě dostává na kolena.

V náruči anděla
odletím odsud,
z toho temného, chladného hotelového pokoje
a nekonečnosti, které se bojíš,
jsi vytažen z trosek
tvého tichého snění
jsi v náručí anděla.
Možná zde najdeš útěchu.

V náruči anděla
odletím odsud,
z toho temného, chladného hotelového pokoje
a nekonečnosti, které se bojíš,
jsi vytažen z trosek
tvého tichého snění
jsi v náručí anděla.
Možná zde najdeš útěchu.
jsi v náručí anděla.
Možná zde najdeš útěchu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy